Hình ảnh Lễ Tốt Nghiệp năm 2018.

Hình ảnh "LỄ TỐT NGHIỆP" năm 2018.

Xin chúc mừng các bạn Tân cử nhân tốt nghiệp năm 2018.

Các bạn Tân cử nhân lấy ảnh theo địa chỉ:

https://photos.app.goo.gl/cfon5b7Y1cLwU1rv8

Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công!