Kế Hoạch Tổ chức Hội thao Khoa Điện - Điện lạnh Năm học 2017 – 2018

Chi tiết về kế hoạch tổ chức hội thao Khoa Điện - Điện lạnh, HSSV có thể liên hệ với các đồng chí Bí thư chi Đoàn giảng viên như sau:

+ Khoa Điện-Điện lạnh: Thầy Phạm Văn Nghĩa             SĐT: 0983.996.008

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Kế hoạch Hội thao HSSV Khoa Điện - Điện lạnh năm học 2017 - 2018.pdf 405.803 KB