Kế hoạch Tập huấn cán bộ Đoàn, Hội - Năm học 2018 – 2019

- Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn, Hội thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong năm học. - Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội. - Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.

BCH ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG              
                                   *** 
Số:……..-KH/CĐKTCT-ĐTN/HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tập huấn cán bộ Đoàn, Hội - năm học 2018 – 2019

       Thực hiện chương trình công tác năm học 2018 - 2019, Ban Thư ký Hội Sinh viên – Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức “Tập huấn cán bộ Đoàn- Hội” năm học 2018 – 2019cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
       1. Mục đích:
- Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn, Hội thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong năm học.
- Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội. 
- Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.

  •  Tăng cường nhận thức cho Cộng tác viên, có cơ hội cho CTV được học hỏi, giao lưu với các cán bộ các cấp.
           2. Yêu cầu:
    - Các đối tượng được quy định trong kế hoạch tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn.
    - Công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo nội dung và hình thức bám sát với thực tiễn sinh động của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Trường.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Đối tượng tham gia tập huấn
- UV BCH Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường; Thành viên phụ trách Công tác Kiểm tra Đoàn Trường, Thành viên Ban Kiểm tra HSV Trường đương nhiệm.
- Cộng tác viên của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường.

- Mỗi Chi đoàn, Chi hội chỉ cử 01 đồng chíBí thư chi đoàn hoặc Chi hội trưởng hoặc Cán bộ lớptham gia lớp tập huấn.

2. Thời gian, địa điểm, phân công:
- Thời gian: Từ ngày 05 – 06/01/2019(Thứ bảy, chủ nhật).

- Địa điểm:

- Hội trường A – trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

- Khu sinh hoạt dã ngoại Đèo Nước Ngọt (Huyện Đất Đỏ, Vũng Tàu)

- Phân công: Đ/c Trần Phước Lộc– Cộng tác viên Văn phòng Đoàn TN – Hội sinh viên (SĐT: 0971535127) tổng hợp danh sách đăng ký tham dự tập huấn.

3.Chi phí tập huấn:

Các đại biểu tham dự tập huấn đóng góp kinh phí, bao gồm:

- Chi phí tài liệu, di chuyển, sinh hoạt, giao lưu, áo đồng phục:450.000 đồng

- Đề nghị:

            - Mỗi Chi đoàn, Chi hội hỗ trợ 60% kinh phí (tương ứng 270.000 đồng) cho cán bộ tham gia lớp tập huấn.

            - Cán bộ tham gia lớp tập huấn đóng 180.000 đồng.

            - Cán bộ là Ủy viên ban chấp hành, Thành viên Ban kiểm tra, Cộng tác viên, thành viên các CLB – Đội – Nhóm đóng kinh phí và hưởng chế độ theo qui định.

            - Các Chi đoàn, Chi hội cử cán bộ tham gia lớp tập huấn đúng thành phần, đối tượng, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường và đóng kinh phí tập huấn tại Văn phòng Đoàn trường (Tầng 5, nhà F) chậm nhất là 16g00 ngày 28/12/2018 (thứ sáu). Liên hệ trực tiếp đồng chí Trần Phước Lộc - Cán bộ Văn phòng Đoàn trường, SĐT: 0971.535.127

            - Cán bộ tham gia lớp tập huấn tham gia buổi sinh hoạt lớp tập huấn:

             + Thời gian: 08h30 ngày 29/12/2018 (Thứ bảy)

             + Địa điểm: Hội trường A

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN DỰ KIẾN

- Chuyên đề: Xây dựng hình ảnh cán bộ Đoàn, Hội trong thời đại hiện nay.

- Chuyên đề: Truyền thông trong công tác Đoàn- Hội, Kỹ năng nắm bắt tâm lý, tư tưởng đoàn viên, hội viên, thanh niên.

- Hoạt động: Giao lưu dã ngoại cắm trại, sinh hoạt CLB – Đội – Nhóm

IV. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức gồm: 
1. Đ/c Lê Hiếu Để - Bí thư Đoàn trường Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Thiện Thông - Phó Bí thư Đoàn trường Phó Ban
3. Đ/c Tống Thành Hậu - Phó Bí thư Đoàn trường Phó Ban
4. Đ/c Dương Văn Ba - UV BTV Đoàn trường Thành viên
5. Đ/c Nguyễn Bá Võ - UV BTV Đoàn trường Thành viên
6. Đ/c Phạm Văn Nghĩa - UV BCH Đoàn trường Thành viên
7. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư CĐGV Khoa ĐT-TH Thành viên
Cùng các đồng chí UVBCH Đoàn trường, UVBCH Hội SV trường (dự kiến).

2. Các nội dung yêu cầu học viên:

- Chấp hành các quy định của Ban tổ chức lớp tập huấn, tích cực tham gia trong học tập và các hoạt động chung.

- Tham dự đầy đủ các chuyên đề, đúng giờ (chỉ những cán bộ tham dự đầy đủ các chuyên đề mới được cấp giấy chứng nhận).

- Tập trung di chuyển theo phương tiện chung của Ban tổ chức lớp chuẩn bị, không di chuyển riêng.

 - Trang phục tham gia lớp đúng thời gian quy định Ban tổ chức đề ra (Theo lịch trình đính kèm)

3. Tiến độ thực hiện

- Ngày 20/12/2018: Trình xin ý kiến Đảng ủy, Ban giám hiệu.

- Ngày 28/12/2018: Chốt danh sách Cán bộ tham gia lớp tập huấn.

- Ngày 29/12/2018: Sinh hoạt lớp tập huấn.

- Ngày 05 – 06/01/2019: Tổ chức thực hiện.

- Ngày 12/01/2019: Họp rút kinh nghiệm.

4. Đề xuất:

- Phòng Hành chính – Quản trị cho phép sử dụng hội trường A vào ngày 05/01/2019 (Thứ 7)

Ý KIẾN ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU                                TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                              BÍ THƯ

 


 

                                                                                                            Lê Hiếu Để

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Du-thao-Chuong-trinh-Tap-huan-2018---2019.docx 19.511 KB
2 DANH-SACH-DK.docx 15.577 KB