Kế hoạch Tập huấn cán bộ Đoàn, Hội - năm học 2017 - 2018

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn, Hội thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong năm học

 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 
CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
*** 
Số: 06 -KH/CĐKTCT-ĐTN

TP. HCM, ngày 16 tháng 3 năm 2018


KẾ HOẠCH
Tập huấn cán bộ Đoàn, Hội - năm học 2017 - 2018
--------


1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích

- Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn, Hội thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong năm học.
- Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp. 
- Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.
1.2. Yêu cầu
- Các đối tượng được quy định trong kế hoạch tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn.
- Công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo nội dung và hình thức bám sát với thực tiễn sinh động của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Trường.
 

2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
2.1. Đối tượng tham gia tập huấn

- UV BCH Đoàn, Hội Trường; Thành viên phụ trách Công tác Kiểm tra Đoàn Trường, Thành viên Ban Kiểm tra HSV Trường đương nhiệm.
- Đội Trưởng, đội phó, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Câu lạc bộ - Đội nhóm cấp Trường. 
- Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng, Chi hội phó.
- Cộng tác viên của Đoàn, Hội trường.
2.2. Thời gian, địa điểm
Đợt 1:

- Thời gian: 07g30 – 17g00 ngày 17, 18 tháng 03 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường E6 địa chỉ 182 Nguyễn Chí Thanh, P3, Q10.
Đợt 2:
- Thời gian: ngày 07, 08 tháng 04 tháng 2018.
- Địa điểm: Khu du lịch Thanh niên (Phan Thiết – Bình Thuận).
Lưu ý: 
- Phân công đồng chí Đ/c Bùi Phạm Tuấn Duy – Chi Hội trưởng lớp CÐN KTML 16A (SĐT: 01229735136) tiếp nhận, tổng hợp danh sách đăng ký tham dự tập huấn của các cơ sở Đoàn, Hội về văn phòng Đoàn – Hội tầng 5 nhà F (theo mẫu 1 đính kèm) hạn chót là 16g00 ngày 20/03/2018 (Thứ Ba).
- Kinh phí: Đề xuất Nhà trường hỗ trợ kinh phí: báo cáo viên, thuê xe. Cán bộ Đoàn – Hội tham gia đóng thêm 250.000/người (sử dụng cho hoạt động về nguồn). 
 

3. NỘI DUNG TẬP HUẤN DỰ KIẾN (Phụ lục đính kèm)
- Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Trung ương Đoàn lần thứ IX và đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X.
- Học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
- Chuyên đề: Kỹ năng quản trò và sinh hoạt tập thể, một số trò chơi phổ biến trong sinh hoạt tập thể. 
- Chuyên đề: Công tác nắm bắt tình hình an ninh sinh viên, cách xử lý ban đầu.
- Chuyên đề: Truyền thông sáng tạo, hướng dẫn làm video tuyên truyền. 
- Các kỹ năng sinh hoạt dã ngoại.
 

4. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Thành lập Ban Tổ chức gồm: 

1. Đ/c Lê Hiếu Để - Bí thư Đoàn trường Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Thiện Thông - Phó Bí thư Đoàn trường Phó Ban
3. Đ/c Tống Thành Hậu - Phó Bí thư Đoàn trường Phó Ban
4. Đ/c Dương Văn Ba - UV BTV Đoàn trường Thành viên
5. Đ/c Nguyễn Bá Võ - UV BTV Đoàn trường Thành viên
6. Đ/c Phạm Văn Nghĩa - UV BCH Đoàn trường Thành viên
7. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư CĐGV Khoa ĐT-TH Thành viên
+ Cùng các đồng chí UVBCH Đoàn trường, UVBCH Hội SV trường.
 

4.2. Tiến độ thực hiện
- Ngày 15/01/2018: trình xin ý kiến BTV, Đảng ủy.
- Ngày 17,18/3 và 7,8/4: tổ chức thực hiện.
- Ngày 11/4/2018: Họp rút kinh nghiệm.
Lưu ý: Chương trình tập huấn bắt buộc cán bộ Đoàn – Hội các cấp tham gia. BTV Đoàn trường chỉ giải quyết cho những đồng chí xin phép không tham gia vì những lý do chính đáng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn, Hội - năm học 2017 - 2018, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị cơ sở Đoàn, cơ sở Hội nghiêm túc triển khai và thực hiện.


Ý KIẾN ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU                       TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                                              BÍ THƯ


                                                                                                            Lê Hiếu Để

 
 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Danh sách đăng ký tập huấn CB Lớp - Đoàn - Hội năm 2018.doc 56.832 KB