Kế hoạch tổ chức lớp đối tượng Đoàn và Lễ kết nạp Đoàn năm 2017

Tạo cơ hội cho hội viên, học sinh sinh viên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân và cống hiến cho phong trào học sinh sinh viên của lớp, của trường

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 01.2017-KH-TO-CHUC-LOP-DOI-TUONG-DOAN.doc 68.608 KB
2 01.2017-DS-DANG-KY-LOP-DOI-TUONG-DOAN.doc 68.608 KB