Thông báo giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018); Chào mừng ngày Truyền thống Nhà trường (20/4) và kỉ niệm 112 năm ngày thành lập trường (1906 - 2018).

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 29–TB/CĐKTCT-ĐTN

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018

--------

Căn cứ công văn số 138-CV/BTG.ĐUK ngày 26/03/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018; Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018); Chào mừng ngày Truyền thống Nhà trường (20/4) và kỉ niệm 112 năm ngày thành lập trường (1906 - 2018)

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Đoàn viên ưu tú các Chi đoàn đang học tập và làm việc tại trường.

- Đối với CB, GV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

- Đối với Sinh viên có điểm trung bình chung từ đầu khóa học đến thời điểm xét đạt từ 7.0 trở lên.

- Rèn luyện đạt loại tốt (Loại A)

2. Thông tin về lớp học:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16g00 - Thứ 2 ngày 16/04/2018

- Đoàn trường sẽ thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức lớp học đến Đoàn viên ưu tú ngay khi nhận được thông báo từ Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM.

3. Phân công phụ trách tiếp nhận thông tin:

Ban Thường vụ Đoàn trường phân công đồng chí Nguyễn Thiện Thông – Phó Bí thư Đoàn trường, SĐT: 0967488660 phụ trách tiếp nhận và tổng hợp danh sách đăng ký (Theo mẫu) từ các Chi đoàn.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc theo thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy – BGH trường;

- BCH các chi đoàn (để thực hiện);

- Website Trường - Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Lê Hiếu Để

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Danh sách đăng ký tham gia lớp Cảm tình Đảng đợt 1 năm 2018.docx 20.553 KB