Việc Làm

Ngày: 01-11-2019 | Lượt xem: 46
Bà Mai khẳng định khi xác định và chọn lựa ứng viên phù hợp nhất với một vị trí, nhà tuyển dụng sử dụng 3 yếu tố chính - kiến thức, kỹ năng, thái độ.
Ngày: 11-01-2019 | Lượt xem: 447
Nhằmmở rộng qui mô sản xuất, Masan Industrial đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân viên như sau:
1
Trang: 1 / 1