KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI FUNNY LED 2017

Nhằm tạo ra sân chơi học thuật và phát động phong trào tự nghiên cứu, sáng tạo ứng dụng trong cuộc sống cho các bạn sinh viên trường Cao Thắng cũng như chào đón 110 năm ngày thành lập trường, Ban tổ chức thông báo đến các bạn sinh viên cuộc thi như sau: Chủ đề: "Cao Thắng - 110 năm thành lập và phát triển"

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Ke-hoach-cuoc-thi-Funny_led.pdf 418.597 KB