KH Tổ chức cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”, cụ thể như sau:

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 27 - KH /TWHSV

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên

với chủ đề “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”

 

        Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”, cụ thể như sau:

        I. MỤC ĐÍCHYÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2015-2018”.

- Nhằm khơi dậy, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Tổ quốc cho sinh viên; tuyên truyền, giới thiệu đến sinh viên và cộng đồng những hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam; khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên thông qua việc thể hiện bối cảnh của các video clip tham gia dự thi.

- Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và các ngày lễ lớn trong năm học 2017-2018.

- Hoạt động chào mừng  Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được triển khai rộng rãi tới các cấp bộ Đoàn, Hội và khuyến khích đông đảo sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia.

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, khách quan và đạt hiệu quả cao.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi

Tác giả video clip dự thi là sinh viên (hoặc nhóm sinh viên – không  giới hạn số lượng) đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trong nước và sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

2. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian phát động cuộc thi: 05/12/2017 (thứ Ba).

- Thời gian nhận video clip dự thi: từ ngày 05/12/2017 đến hết ngày 05/02/2018. Ban Tổ chức sẽ sơ loại, lựa chọn các video clip có chất lượng để tham gia vòng bình chọn trên website chính thức của Cuộc thi.

- Thời gian tổ chức bình chọn các bài dự thi trên website chính thức của Cuộc thi: từ 26/02/2018 đến 07/03/2018.

- Hội đồng giám khảo đánh giá, chấm bài và tổng hợp, thẩm định kết quả bình chọn trực tuyến trên website chính thức của Cuộc thi: từ 8/3/2018 đến 15/3/2017.

- Công bố kết quả, trao giải Cuộc thi: Dự kiến dịp 26/03/2018.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI

1. Nội dung

- Quốc ca (hát lời một của bài Tiến Quân ca) được trình bày trong video clip phải rõ ràng về ca từ, đảm bảo đúng nguyên tác, không chế lời; thái độ và tạo hình của nhân vật khi hát phải nghiêm túc, đúng mực, phù hợp với tính chất trang trọng của Quốc ca. Bối cảnh ghi hình video clip phải tôn trọng tính thiêng liêng của Quốc ca.

- Trong video clip phải có hình ảnh các nhân vật hát Quốc ca, không giới hạn số lượng người hát Quốc ca trong video clip. Ngoài ra, có thể đưa vào video clip những  hình ảnh đẹp về phong cảnh, con người Việt Nam để làm tăng tính biểu cảm, tính nghệ thuật của video clip.

- Khuyến khích phần hát Quốc ca được thu âm từ giọng hát chính các nhân vật trong video clip. Khuyến khích các video clip bố trí dàn dựng đội hình, minh họa với số lượng lớn sinh viên tham gia.

2. Hình thức

- Mỗi video clip có thời lượng tối đa là 3 phút, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong Thể lệ của Cuộc thi.

- Tác giả thực hiện video clip hát Quốc ca, gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi. Không giới hạn số lượng video clip tham gia dự thi của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả.

(Đính kèm thể lệ Cuộc thi).

3. Cơ cấu giải thưởng 

3.1. Giải phong trào

03 Giải phong trào dành cho 03 đơn vị có nhiều video clip tham gia dự thi nhất.

3.2. Giải chính thức

Giải thưởng gồm Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và tiền thưởng, có cơ cấu như sau: 01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 03 Giải ba, 05 Giải khuyến khích, Giải thưởng cho clip được bình chọn online nhiều nhất

.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Ban giám khảo chấm thi.

- Tổ chức phát động và Lễ trao giải Cuộc thi.

- Chỉ đạo Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên các trường trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài triển khai cuộc thi; phối hợp với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai nội dung và thể lệ cuộc thi đến với đông đảo sinh viên, học sinh.

- Tổ chức truyền thông và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác tổ chức Cuộc thi.

2. Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa Học trò

- Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi thông qua các bài viết trên Báo. Đăng tải trên Báo Sinh viên Việt Nam và Hoa học trò Hohonline những clip có chất lượng tốt.

- Phân công lãnh đạo Báo tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi.

3. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, Đại học Huế, các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương

- Tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; giới thiệu sinh viên tham gia cuộc thi.

- Phối hợp tổ chức trao giải cho các video clip đạt giải (theo đề nghị của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, Đại học Huế, các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu trên.

 

 

Nơi nhận:                                                        

- Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, VP Trung ương Đảng (để b/c);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Ban Thư ký TW Hội SVVN(để b/c);

- Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa Học trò (để t/h);

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để p/h);

- Hội SVVN các tỉnh, thành phố, Hội SVVN các trường ĐH, CĐ trực thuộc, ĐH Huế, Hội SVVN ở ngoài nước (để t/h);

- Lưu VP.