Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh 2017

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV toàn trường; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 111 năm ngày thành lập trường (1906 – 2017).

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến của toàn thể CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV toàn trường trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy sức trẻ Cao Thắng tạo bước đột phá trong việc xây dựng hình ảnh “Thanh niên Cao Thắng”; thực hiện 07 chương trình đột phá của thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Tạo môi trường thực tiễn sinh động để CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển bền vững.