Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hiệp Sĩ Rừng Xanh” Lần 2 – Năm 2017

Hội thi và Hội trại “Hiệp sĩ rừng xanh” Lần 2 góp phần trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thực hành dã ngoại, kỹ năng mưu sinh - thoát hiểm trong rừng, phương pháp làm việc nhóm và tư duy tích cực… Qua chương trình hội thi, hội trại giúp các bạn nâng cao tinh thần, nghị lực, sự bình tĩnh, tự tin giải quyết những vấn đề bất ngờ trong cuộc sống, thích ứng nhanh với những khó khăn thử thách.

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI VÀ HỘI TRẠI “HIỆP SĨ RỪNG XANH”

LẦN II – NĂM 2017

---

            Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017); Phát huy kết quả đạt được của Hội thi “Hiệp Sĩ Rừng Xanh” Lần 1; Ban Giám Đốc Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại TTN Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Hiệp Sĩ Rừng Xanh” Lần 2 – Năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I/. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

   1/. Nhằm tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, hoạt động của Trung tâm và Rừng ngập mặn Cần Giờ - Khu dự trữ sinh quyển Thế Giới đến với các Trường Trung học phổ thông, các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao Đẳng, Đại học trên địa bàn Thành phố và các Tỉnh lân cận. Qua đó, tạo thêm nhiều sân chơi, trải nghiệm bổ ích, thiết thực dành cho các bạn học sinh Trung học phổ thông và các bạn Sinh viên của các Trường.

            2/. Hội thi và Hội trại “Hiệp sĩ rừng xanh” Lần 2 góp phần trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thực hành dã ngoại, kỹ năng mưu sinh  - thoát hiểm trong rừng, phương pháp làm việc nhóm và tư duy tích cực… tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm sống trong môi trường không thuận lợi, phát huy năng khiếu bản thân. Đồng thời, hướng dẫn, giới thiệu đến các bạn về tầm quan trọng của công tác trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

   3/. Qua chương trình hội thi, hội trại giúp các bạn nâng cao tinh thần, nghị lực, sự bình tĩnh, tự tin giải quyết những vấn đề bất ngờ trong cuộc sống, thích ứng nhanh với những khó khăn thử thách.

II/. ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1/. Đối tượng: Tất cả các bạn là học sinh các Trường Trung học phổ thông, sinh viên các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao Đẳng, Đại học đều được tham gia.

           2/. Phương án tổ chức thực hiện: Tổ chức thành 02 vòng (hội thi và hội trại):

            - Vòng 1 “Tri thức xanh”: tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, hình thức trả lời trắc nghiệm A, B, C, D: về rừng ngập mặn Cần Giờ, về môi trường thiên nhiên, về biến đổi khí hậu, về chặng đường 86 năm hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về kỷ niệm 12 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại TTN Thành phố, về kỹ năng dã ngoại… thông qua trang thông tin điện tử: dangoai.com.vn;

            + Mỗi bộ đề câu hỏi trắc nghiệm: có 10 câu/bộ đề, mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm, thời gian thi là 05 phút/bộ đề/lần thi (chưa tính thời gian đăng ký: Họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh, lớp, tên Trường, địa chỉ cư ngụ, địa chỉ email, số điện thoại di động liên hệ). Mỗi thí sinh đăng ký dự thi, chỉ có tối đa 3 lần thi.

            + Ban tổ chức sẽ chọn ra 100 bạn thí sinh, có số điểm từ cao xuống thấp để vào vòng 2 với các tiêu chí:

            * Có nhiều đáp án đúng.

            * Thời gian làm bài nhanh.

            * Thời gian nộp bài sớm.

            + Lưu ý: Thí sinh hoàn thành và nộp bài thi lần thứ nhất, nếu vẫn chưa hài lòng với kết quả đạt được, thì có quyền đăng ký thi tiếp lần 2, lần 3, nhưng kết quả điểm chỉ tính lần thi sau cùng.

          - Vòng 2 “Dấu chân Hiệp sĩ”: hình thức Hội trại “Hiệp sĩ Rừng xanh” 03 ngày, 02 đêm tại Cần Giờ - Tp.HCM, các bạn sẽ có dịp tham gia thực hành, trải nghiệm thực tế tại Khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Rừng ngập mặn Cần Giờ, cùng được giao lưu, sinh hoạt, làm việc với những hộ dân giữ rừng, góp phần bảo vệ lá phổi xanh cho Tp.HCM. BTC sẽ chia ngẫu nhiên làm 5 đội - 20 trại sinh/đội; Ngoài các phần thi cho tập thể đội, có các phần thi dành cho cá nhân.

+ BTC sẽ trao giấy chứng nhận “Hiệp sĩ Rừng xanh” Lần II – Năm 2017 cho các bạn trại sinh hoàn thành tốt.

+ BTC sẽ chọn ra 10 / 100 trại sinh xuất sắc nhất để tuyên dương khen thưởng.   

    3/. Cách thức triển khai:

            - Cung cấp bộ câu hỏi gồm 140 câu hỏi và bộ đáp án, cho kỹ thuật viên tin học, đưa lên trên trang thông tin điện tử: dangoai.com.vn (cuối tháng 3/2017).

            - Thực hiện thiết kế: pano, cờ thả, bangronl (cuối tháng 3/2017); Liên hệ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn trong công tác triển khai vận động các trường tham gia; Ban tư tưởng Thành Đoàn, Truyền hình Thanh niên hỗ trợ phối hợp thực hiện. 

            - Liên hệ với các trường mà các em đã tham gia hội thi “Hiệp sĩ rừng xanh” Lần I, để treo băng ronl, cờ thả… giới thiệu về chương trình Hội thi “Hiệp sĩ rừng xanh” Lần II – Năm 2017.

            - Dự kiến tổ chức vòng 1 hội thi (từ ngày 31/03/2017 đến 30/04/2017).

            - Dự kiến tổ chức vòng 2 hội trại Hiệp sĩ rừng xanh vào ngày 23-24-25/06/2017 – thứ 6, thứ 7 và chủ nhật)

  III/. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1/. Thành lập Ban chỉ đạo:

- Anh Phạm Kiều Hưng                   - UV.TV – Trưởng Ban TNTH Thành Đoàn

- Anh Nguyễn Đăng Phúc               - Giám đốc Trung tâm SH DN TTN Tp.

- Chị Nguyễn Thị Nguyệt Cầm       - Phó Giám đốc Trung tâm SH DN TTN Tp.

            2/. Thành lập Ban tổ chức, Ban quản trại:

Anh Nguyễn Đăng Phúc - Giám đốc Trung tâm - Trưởng Ban Tổ Chức.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Cầm - Phó Giám đốc - Phó Ban thường trực - Trại Trưởng.

Anh Trần Kim Trọng - Trưởng phòng KT-DV - Phó Ban hoạt động - Trại phó.

- Cùng toàn thể CB.CC.VC-NLĐ Trung tâm là thành viên Ban quản trại.

            3/. Tiến độ, lộ trình triển khai thực hiện:

            - Từ ngày 15 đến 28/3:        - Xây dựng dự thảo kế hoạch, trình Ban Giám đốc TT.

                                                            - Làm việc với các đơn vị Trường học.

            - Từ ngày 23 đến 29/3:        - Thiết kế tờ rơi, cờ thả, pano, bănronl …giới thiệu về chương trình.

                                                            - Đưa bộ câu hỏi lên trang thông tin điện tử của đơn vị.

                                                - Làm việc với các đơn vị phối hợp.

- Ngày 26/3/2017:                - Phát hành kế hoạch chính thức.

- Từ ngày 28 đến 30/3:        - Thực hiện treo cờ thả, bănronl tại các đơn vị Trường đã liên hệ phối hợp.

- Ngày 30/3/2017:                - Kiểm tra lại hết các công tác chuẩn bị.             

            - Từ 31/3 đến 30/4/2017:    - Diễn ra vòng 1 hội thi.

            - Dự kiến vào ngày 23-24-25/6/2017: Diễn ra vòng 2 Hội trại “Hiệp sĩ rừng xanh” Lần II – Năm 2017.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình Hội thi “Hiệp sĩ rừng xanh” Lần II - Năm 2017 của Ban Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại TTN Thành phố; Đề nghị các tổ, phòng ban và các cá nhân được phân công nghiêm túc phối hợp thực hiện, để kế hoạch đạt được hiệu quả tốt nhất.

 

                                                                                    TM. TRUNG TÂM SH DN TTN TP

                                                                                                        GIÁM ĐỐC

 

                                                                                             NGUYỄN ĐĂNG PHÚC

 

Nơi nhận:

- Đ/c Thường trực, thường vụ Thành Đoàn

phụ trách Trung tâm.

- Văn phòng Thành Đoàn.

- Ban TNTH, Ban Tư tưởng, Truyền hình TN.

- Ban Giám đốc Trung tâm.

- Các tổ, phòng ban liên quan.

- Lưu VP.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 The-le-vong-1-hoi-thi.doc 938.496 KB
2 KH-chuong-trinh-Hoi-thi-HSRX-2-(2).doc 973.824 KB