Lịch Công Tác

Ngày: 19-12-2016 | Lượt xem: 180
Hoàn tất hồ sơ tuyên dương danh hiệu “SINH VIÊN 5 TỐT, HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” (Đ/c Nguyễn Thiện Thông); Lên kế hoạch, triển khai cuộc thi “ROBOT SUMO 2017” (Đ/c Dương Văn Ba, Nguyễn Mậu Tuấn Vương); Lên kế hoạch, triển khai cuộc thi “FUNNY LED 2017” (Đ/c Văn Ba, Đình Ngãi, Thiện Thông); Tiếp tục triển khai các môn thi đấu trong “HỘI THAO HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 – 2017” (Đ/c Nguyễn Bá Võ); Lên kế hoạch chương trình “TRANG BỊ KỸ NĂNG MỀM CHO HSSV” (Đ/c Mai Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Văn Hiếu); Lên kế hoạch, triển khai cuộc thi “MINICAR RACING 2017” (Đ/c Nguyễn Bá Võ); Lên kế hoạch, triển khai chương trình “XUÂN TÌNH NGUYỆN 2017” (Đ/c Mai Thị Ngọc Nhung); Lên kế hoạch, triển khai chương trình “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN” (Đ/c Tống Thành Hậu);
Ngày: 12-12-2016 | Lượt xem: 133
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN (Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016)
Ngày: 29-11-2016 | Lượt xem: 218
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN (Từ ngày 28/10/2016 đến 03/12/2016)
1 2 > >|
Trang: 1 / 2