Thể Dục Thể Thao

Ngày: 04-12-2018 | Lượt xem: 817
Hội thao “Học sinh - sinh viên khoa Điện – Điện Lạnh trường Cao Thắng 2018” được tổ chức cấp Khoa và tuyển chọn các đội tuyển tham gia “Hội thao cấp trường năm học 2018 – 2019”
Ngày: 27-11-2018 | Lượt xem: 600
Tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu đạt tiêu chí thể lực tốt trong danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Đẩy mạnh các hoạt động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phát huy tài năng của học sinh sinh viên.
1
Trang: 1 / 1