KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2018 - 2019

Nhằm tăng cường, rèn luyện, nâng cao trình độ cho các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2018 - 2019

I. Hoạt động 1: Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh

 • Hình thức:                 Sinh hoạt câu lạc bộ 2 lần/tuần
 • Người phụ trách:     Cô Ngô Thị Thanh Bình

                                              Cô Nguyễn Ngọc Bích

                                              Cô Trần Phương Thu Hương

 • Thời gian:                 Sáng thứ 6: 7h30- 9h’, Chiều thứ 3: 15h00’-16h30’
 • Địa điểm:                  Phòng C7.8
 • Chủ đề dự kiến cho HKI:

1. Personal Information.          17/09 - 21/09

2. Daily Activities.                    24/09 – 28/09

3. Hobbies and Interests.         1/10 – 5/10

4. Family and Relationships.    8/10 – 12/10

5. Hometown.                            15/10 – 19/10

6. Transportation.                       22/10 – 26/10

7. Food.                                      29/10 – 2/11

8. Body and Health.                     5/11 – 9/11

9. Student Life.                          12/11 – 16/11

10. Communication Skills.          19/11 – 23/11

11. Spending Habits.                 26/11 – 30/11

12. Time Management.               3/12 – 7/12

13. Occupations.                        10/12 – 14/12

14. Job Interview.                       17/12 – 21/12

15. Christmas.                             24/12 – 28/12

II. Hoạt động 2: Cung cấp kênh tư vấn tiếng Anh qua Messenger

 • Hình thức:                Hỗ trợ online giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến việc học tiếng Anh tại trường qua Messenger (Nhóm Cao Thang _ English Support)
 • Người phụ trách:     Cô Ngô Thị Thanh Bình

                                              Cô Nguyễn Ngọc Bích

                                              Cô Trần Phương Thu Hương

 • Đối tượng:                Sinh viên đang học tại trường Cao Thắng
 • Nội dung:                  Các câu hỏi liên quan đến các môn học tiếng Anh A1, A2, A3 và tiếng Anh chuyên ngành.
 • Thời gian:                 Trong suốt năm học
 • Điều kiện hỗ trợ:     Sinh viên đăng ký các thông tin cá nhân thông qua Googe Form.

  Các Tin Khác: