Tổ chức cuộc thi “BATTLEBOT” năm 2018

Giúp các bạn sinh viên được nâng cao tay nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 2018-KH-CUOC-THI-BATTLEBOT_final.pdf 409.953 KB