Kế hoạch Tổ chức ngày hội “Chào đón tân Sinh viên” khóa 2018

Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, tổ chức các hoạt động thiết thực cho các bạn HSSV khóa 2018

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CHI ĐOÀN GV KHOA ĐIỆN TỬ- TIN HỌC

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP. HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày hội “Chào đón tân Học sinh, Sinh viên”  khóa 2018

Thực hiện theo chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019. Chào mừng Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ XXIII (2018 – 2021); Chào mừng Đại hội Hội sinh viên trường nhiệm kỳ IV (2018 – 2021). Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, tổ chức các hoạt động thiết thực cho các bạn HSSV khóa 2018. Chi đoàn Giảng viên Khoa Điện tử - Tin học xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội “Chào tân Học sinh, Sinh viên” khóa 2018 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Chào mừng các bạn tân Học sinh, Sinh viên khóa 2018 ngành Cao đẳng Công nghệ Thông tin vào học tập tại trường.

- Hướng dẫn tân sinh viên phương pháp học tập – Nghiên cứu khoa học ở bậc Cao đẳng.

- Hỗ trợ sinh viên làm quen với môi trường học tập và quy định của Nhà trường.

- Giới thiệu cho tân sinh viên về nhà trường, khoa, bộ môn.

- Xây dựng mối đoàn kết của tập thể khóa 2018.

- Tìm nguồn nhân lực nòng cốt để duy trì các hoạt động Đoàn – Hội.

- Đẩy mạnh các phong trào Đoàn – Hội của trường.

2. Yêu cầu:    

- Đảm bảo ngày hội đúng mục đích, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

- Phối hợp chặt chẽ với các Khoa, Phòng chức năng của Nhà trường.

- Tranh thủ sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Phòng, Khoa trong Nhà trường.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

            1. Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút – 12 giờ 00 phút, ngày 23/09/2018

            2. Địa điểm: Sân trường, sảnh nhà B.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA – QUY MÔ NGÀY HỘI:

            1. Thành phần tham gia:

- Tân sinh viên khóa 2018 hệ Cao đẳng các ngành Công nghệ Thông tin.

- Đại diện sinh viên các lớp khóa 2016, 2017.           

- Giáo viên chủ nhiệm khoá 2018 các lớp CĐ TH 18A,B,C,D.

2. Quy mô:

            - Số lượng dự kiến 400 người.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG:

            1. Cách thức hoạt động:

- Không gian sinh hoạt được chia làm 12 gian hàng, bao gồm 2 gian hàng của ban tổ chức và 10 gian hàng trò chơi.

- Tân sinh viên sẽ được chia thành 16 đội, mỗi đội sẽ cần tìm đủ số cờ mà ban tổ chức yêu cầu khi vượt qua thử thách trò chơi tại các gian hàng để đem về ban tổ chức và nhận lấy mật thư truy tìm báu vật.

2. Chương trình lễ đón tân sinh viên.

- 6 giờ 00: Ban tổ chức có mặt, ổn định địa điểm sinh hoạt.

- 7 giờ 00: Khai mạc hội chợ, phổ biến sơ bộ luật chơi chung.

- 7 giờ 20: Bắt đầu hội chợ.

- 11 giờ 30: Tập hợp tân sinh viên, đúc kết ý nghĩa hội chợ.

- 12 giờ 00: Trao thưởng và bế mạc.

3. Trò chơi.

- Đá banh

- Tìm đồ vật

- Đếm đậu đoán từ

- Nhảy dây ăn dưa

- Đua ống bạt

- Cột chân đá mít

- Chiếc thảm thần kỳ

- Cột chân ăn bánh

- Lát chanh tình yêu

- Ma trận kỳ quái

V. TỔ CHỨC – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Ban chỉ đạo:

- Thầy Lê Hiếu Để, Bí thư Đoàn trường.

- Thầy Dương Trọng Đính, Phó bộ môn Tin Học

- Thầy Lữ Cao Tiến, Phó bộ môn Tin Học

2. Ban tổ chức

- Cô Nguyễn Thị Ngọc, GV khoa ĐT- TH, Trưởng ban.

- Các đồng chí là bí thư, ban cán sự lớp của các khoá 2016, 2017 là thành viên.

3. Nhiệm vụ của ban tổ chức:

- Xây dựng kịch bản chương trình chi tiết, nội dung  cụ thể các hoạt động

- Thành lập ban chỉ đạo nhằm kiểm tra, giám sát tiến độ trong suốt quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp đối với đơn vị thực hiện chương trình.

4. Tiến độ thực hiện.

- Tháng 08/2018: Xin ý kiến Đoàn trường.

- Ngày 5/09/2018: Triển khai kế hoạch.

- Ngày 11/09/2018: Họp ban tổ chức, góp ý chương trình chi tiết.

- Ngày 20/9/2018: Hoàn tất công tác chuẩn bị

VI. ĐỀ XUẤT:

- Đề xuất Phòng Hành Chính Quản Trị hỗ trợ sân trường, sảnh nhà B để chuẩn bị cho chương trình.

GIÁM HIỆU, Duyệt

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

TM. CĐ GV KHOA ĐT TH

BÍ THƯ

 

Lê Hiếu Để

Nguyễn Thị Ngọc

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Giám hiệu (để báo cáo),

- Phòng CTCT HSSV, HCQT, Khoa (để phối hợp),

- Đoàn trường (để thực hiện),

- Chi đoàn (để thực hiện),

- Lưu VPĐ.