Kế hoạch tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” – Năm 2017

Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nhằm tạo sự gắn kết, chia sẻ yêu thương với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu giữa đoàn viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        ***

           Số:…….-KHLT/CĐKTCT- CĐ &ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” – Năm 2017
--------

Căn cứ chương trình công tác năm học 2017 – 2018 của Công đoàn, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nhằm tạo sự gắn kết, chia sẻ yêu thương với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu giữa đoàn viên. Ban thường vụ Công đoàn, Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” – Năm 2017, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Mặt trận Xã Phú Khánh, Xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

* Thời gian: Ngày 30/09 và 1/10/2017 (Thứ 7, Chủ nhật).

- Ngày 30/09/2017:

+ 7h00 khởi hành từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đến xã Phú Khánh và An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

+ 10h00 - 16h30: Cùng thanh niên địa phương tiến hành chuẩn bị các trò chơi dân gian.

+ 16h30 - 17h30: Làm vệ sinh trường học, chơi trò chơi dân gian.

+ 17h30 - 18h30: Rước đèn, tặng bánh và lồng đèn cho các em nhỏ.

- Ngày 1/10/2017:

+ 7h30 - 8h30: Toàn đội hình dọn dẹp vệ sinh trường học

+ 8h30 - 15h00: Sinh hoạt, chia tay nhà nuôi quân.

+ 15h00: Tập trung toàn đội hình khởi hành từ Bến Tre về lại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

2. Mặt trận TP. Hồ Chí Minh.

* Thời gian: Ngày 30/09 và 1/10/2017 (Thứ 7, Chủ nhật).

- Ngày 30/09/2017:

+ 13h00 khởi hành từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

+ 14h00 - 17h00: Cùng thanh niên địa phương tiến hành chuẩn bị các trò chơi dân gian.

+ 17h00 - 19h00: Tổ chức trò chơi, rước đèn, tặng bánh và lồng đèn cho các em nhỏ.

- Ngày 1/10/2017:

+ 5g30 - 6h30: Toàn đội hình dọn dẹp vệ sinh trường học.

+ 6g30 - 15g00: Tham quan, chơi trò chơi lớn.

+ 15h00: Tập trung toàn đội hình khởi về lại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

3. Các đơn vị phối hợp:

- Tổ Công đoàn các Khoa, Bộ môn

- Chi đoàn giảng viên các Khoa, Bộ môn, Chi đoàn lớp HSSV.

- Đoàn Xã Phú Khánh, Xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Mặt trận TP. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG:

1. Chương trình:

- Các đơn vị cùng tham gia giao lưu, vui chơi cùng các em thiếu nhi, đoàn viên tại địa phương.

- Tặng lồng đèn và phát bánh Trung thu cho các em thiếu nhi.

- Sinh hoạt cộng đồng, giao lưu tập thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên:

- Lập kế hoạch, báo cáo Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường.

- Vận động kinh phí hỗ từ các đơn vị.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện các công tác phối hợp với các đơn vị liên quan.

2. Tổ công đoàn, Ban chấp hành chi đoàn:

- Triển khai kế hoạch đến từng đoàn viên, vận động đoàn viên tham gia chương trình.

- Mỗi chi đoàn vận động kinh phí thực hiện chương trình.

- Vận động quà tặng cho thiếu nhi (bánh, kẹo, tập bút …) từ các doanh nghiệp, công ty.

3. Chi đoàn xã Phú Mỹ Hưng, xã Phú Khánh, xã An Qui:

- Chuẩn bị, liên hệ, vận động thanh niên địa phương hỗ trợ công cụ làm lồng đèn.

- Phối hợp với các đơn vị xã lên danh sách thiếu nhi và tập hợp thiếu nhi tham dự chương trình “Vui hội trăng rằm” – Năm 2017

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC – PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Thành lập ban chỉ đạo:

- Thầy Nguyễn Công Thành  – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng         – Trưởng ban

- Thầy Trương Quang Trung – Chủ tịch công đoàn, TP. CTCT HSSV    – Thành viên

- Thầy Nguyễn Thanh Nhã    – Trưởng phòng HC-QT                              – Thành viên

- Đ/c Lê Hiếu Để                     – Bí thư Đoàn trường                                   – Thành viên

2. Thành lập ban tổ chức:

- Đ/c: Nguyễn Thiện Thông  – Phó Bí thư Đoàn trường                          – Trưởng ban

- Đ/c: Nguyễn Thanh Hoa     – Trưởng ban Nữ công Công Đoàn            – Phó ban

- Đ/c: Tống Thành Hậu          – Phó Bí thư Đoàn trường                           – Phó ban

- Đ/c: Đỗ.H.H. Đăng               – UVBCH đoàn trường                                – Thành viên

- Đ/c: Nguyễn.T.T. Phương    – UVBCH đoàn trường                                – Thành viên

- Đ/c: Nguyễn Trường Vũ      - UVBCH Hội SV trường                             – Thành viên

- Các đồng chí là Bí thư chi đoàn GV các Khoa, Bộ môn, Lớp HSSV    – Thành viên

3. Phân công nhiệm vụ:

- Đ/c Lê Hiếu Để phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn – Lập kế hoạch, báo cáo Đảng uỷ - Giám hiệu

- Đ/c: Nguyễn Thiện Thông, Đỗ Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Trường Vũ – Phụ trách thực hiện chương trình, phụ trách công tác hậu cần, an toàn của chiến sĩ tham gia chương trình.

- Các đồng chí là thành viên Ban tổ chức: Phổ biến kế hoạch, vận động kinh phí từ đoàn viên, chi đoàn Giảng viên, Lớp, HSSV, quà từ các tổ chức và cá nhân.

4. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 18/09/2017: Ban hành kế hoạch.

- Ngày 19/09 – 26/09/2017: Vận động tài trợ, nhận kinh phí hỗ trợ từ các chi đoàn.

- Ngày 27/09 – 29/09/2017: Chuẩn bị dụng cụ, mua quà tặng.

- Ngày 30/9 - 1/10/2017 Thực hiện chương trình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” – Năm 2017

 

        TM. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH                                                                                                                    BÍ THƯ

 

 

 

Trương Quang Trung                                                                                                            Lê Hiếu Để

 

ĐẢNG UỶ - GIÁM HIỆU, Duyệt

 

 

                 THÀNH ĐOÀN - HSV TP. HỒ CHÍ MINH

            BCH ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

        TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

                                                ***

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2017

THƯ NGỎ

Hỗ trợ chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2017

Trung thu lại về, trẻ em khắp nơi đều náo nức khi được cha mẹ sắm sửa cho quần áo đẹp, lồng đèn, bánh trung thu, được vui chơi cùng bạn bè và gia đình.

Nhưng, niềm vui ấy thật sự vẫn chưa trọn vẹn trên đất nước Việt Nam chúng ta khi vẫn còn đó biết bao nhiêu sự thiếu thốn của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Những số phận không may mắn phải được hưởng trọn vẹn tình thương yêu, phải vất vả với cuộc sống mưu sinh, không được như các bạn cùng trang lứa đang cắp sách đến trường; hay những em may mắn hơn, gia đình tuy nghèo khó, lam lũ nhưng vẫn được cắp sách đến trường, vẫn học giỏi, luôn là tấm gương cho các bạn noi theo.

Thấu hiểu, cảm thông và chia sẽ với các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt này. Như thường lệ hằng năm, BCH Đoàn – Hội sinh viên trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức “Vui hội trăng rằm” năm 2017. Với những chiếc đèn lồng xinh xắn, lung linh sắc màu, những chiếc bánh trung thu, chiếc áo mới, những quyển vở cho ngày tựu trường sẽ mang cho tất cả các em những món quà thật ý nghĩa về tinh thần, cũng như thể hiện sự quan tâm của xã hội đến với các em có hoàn cảnh kém may mắn.

Nhằm tạo điều kiện để tổ chức tốt kế hoạch trên BCH Đoàn – Hội sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng rất mong sự quan tâm giúp đỡ của quý Thầy cô, các bạn Đoàn viên, HSSV của trường, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, quý cơ quan, đơn vị.

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai!... Đó là niềm tin. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi để chia sẻ và chung tay thắp nên ngọn lửa của yêu thương.

 

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “VUI HỘI TRĂNG RẰM”

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG - NĂM 2017

 

Thông tin hỗ trợ chương trình vui lòng liên hệ:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Số 65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM (Tầng 5 nhà F)

Hoặc liên hệ trực tiếp: Đ/c Nguyễn Thiện Thông

Phó Bí thư Đoàn trường – Trưởng ban tổ chức chương trình.

Điện thoại: 0912.862.624

Email: ngthienthong@Text Box: CHƯƠNG TRÌNH 
“TIẾP SỨC MÙA THI” NĂM 2014
gmail.com