KHỞI ĐỘNG CUỘC THI LIÊN HOAN VỌNG CỔ, TRÍCH ĐOẠN CẢI LƯƠNG VÀ CÁC CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA LẦN III NĂM 2017 CHỦ ĐỀ: “LÀN ĐIỆU QUÊ HƯƠNG”

Một cuộc thi hấp dẫn dành cho các bạn đam mê nghệ thuật và có những tài năng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng tài năng của bạn. Còn chờ gì nữa, mau mau đăng ký tham gia thôi các bạn ơi. Hạn chót nhận tác phẩm dự thi ngày 17/12/2017. Hãy tham gia và tỏa sáng ngay bạn nhé!!!

Khởi động cuộc thi Liên hoan vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca lần III năm 2017 Chủ đề: “Làn Điệu Quê Hương”

Khởi động cuộc thi Liên hoan vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca lần III năm 2017 Chủ đề: “Làn Điệu Quê Hương”

Một cuộc thi hấp dẫn dành cho các bạn đam mê nghệ thuật và có những tài năng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng tài năng của bạn. Còn chờ gì nữa, mau mau đăng ký tham gia thôi các bạn ơi. Hạn chót nhận tác phẩm dự thi ngày 17/12/2017. Hãy tham gia và tỏa sáng ngay bạn nhé!!!

Các bạn có thể tải phiếu đăng ký tại đây:

Phieu dang ky