THƯ ĐỀ ĐẠT NGUYỆN VỌNG CHO SINH VIÊN Học bổng: “SINH VIÊN DÂN TỘC NĂM 2017”

 

 

Ảnh

3 x 4 (cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

THƯ ĐỀ ĐẠT NGUYỆN VỌNG CHO SINH VIÊN

Học bổng: “SINH VIÊN DÂN TỘC NĂM 2017”

 

 

Kính gửi: ........................................................................................................................

                    

                  

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

1.  Họ tên:  .............................................................................  Giới tính: ......................................

2.  Ngày sinh:......................................................................... Quê quán: .....................................

3.  Dân tộc:............................................................................. Tôn giáo: ......................................

4.  Địa chỉ hiện ở: .................................................................  Số CMND: ....................................

     Điện thoại: ........................................................................  Email: ...........................................

5.  Sinh viên trường: .............................................................  Khoa: ............................................

     Lớp: ...................... MSSV: ...............................................  Năm thứ/ tổng số năm: ...............

6.  Bằng cấp đạt được: .......................................................... Năm tốt nghiệp: ...........................

7.  £ Hội viên           £ Đoàn viên             £ Đảng viên (đánh dấu X vào ô)

8. Các thành tích đã đạt được (bằng cấp, giải thưởng, tham gia nghiên cứu khoa học, điểm thi ĐH, CĐ, điểm trung bình năm học, trình độ ngoại ngữ ...)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

9.  Các khóa học đã từng tham gia (liệt kê theo thứ tự thời gian từ gần đến xa)

 

Tên trường

Thời gian

Bằng cấp đạt được

Xếp loại

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bạn có tham gia những hoạt động của Đoàn - Hội  sinh viên trường phát động hoặc ngoài xã hội (bằng khen, giấy chứng nhận nếu có).

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

11. Các loại Học bổng - Trợ cấp đã đạt được:

 

Thời gian

Tên

Số tiền nhận

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nếu bạn được chọn trao học bổng, bạn sẽ sử dụng số tiền này như thế nào?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

13. Bạn có đi làm thêm ngoài giờ không?

     £ Có                          £ Không

 

     Nếu có, hãy liệt kê các công việc đã từng làm:

 

Thời gian

Loại công việc

Thu nhập

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Bạn hãy liệt kê các khoản chi phí trong một năm học (học phí, KTX, nhà trọ, dụng cụ học tập, phương tiện đi lại, sinh hoạt khác ...)

...... £ Học phí ....................................  VND/ năm học

...... £ Trọ ........................  VND/ tháng, £ KTX ........................... VND/tháng, £ Nhà bà con

...... £ Dụng cụ học tập................. VND/tháng, £ Sinh hoạt khác........................ VND/tháng

...... £ Xe máy .......... VND/tháng, £ Xe đạp ................ VND/tháng, £ Xe buýt VND/tháng

 

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH:

1.  Họ tên cha: ............................................................... Năm sinh: ..............................................

Nghề nghiệp: (Bạn cố gắng ghi cụ thể. Ví dụ: làm 3 sào lúa (thay vì ghi: làm nông), Chở dừa bằng xe đạp đi bán dạo (thay vì ghi: buôn bán...), sửa xe đạp bên lề đường (thay vì ghi: thợ sửa xe)........................

     Địa chỉ nơi làm việc:............................................... Điện thoại:.............................................

     Địa chỉ thường trú: .................................................. Điện thoại:.............................................

     Thu nhập : ................................................................ (VND/ tháng)

 

2.  Họ tên mẹ: ................................................................ Năm sinh: ..............................................

Nghề nghiệp: (Bạn cố gắng ghi cụ thể. Ví dụ: làm 3 sào lúa (thay vì ghi: làm nông), Chở dừa bằng xe đạp đi bán dạo (thay vì ghi: buôn bán...), sửa xe đạp bên lề đường (thay vì ghi: thợ sửa xe)........................

     Địa chỉ nơi làm việc:............................................... Điện thoại:.............................................

     Địa chỉ thường trú: .................................................. Điện thoại:.............................................

     Thu nhập : ................................................................ (VND/ tháng)

                   

     Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình bạn: ........................................................................

 

 

3.  Anh chị em ruột:

Họ tên

Sinh năm

Nghề nghiệp

Nơi công tác/ học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Bạn có thông tin hoặc tâm sự thêm về gia đình mình (Viết cụ thể, sâu sắc về thành phần gia đình, nghề nghiệp của cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn, ước mơ của bản thân em):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....

            Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trên.

 

 

 

Nhận xét và xác nhận của Hội Sinh viên trường (hoặc Đoàn trường đối với trường chưa có Hội)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày …… tháng .... năm 2017

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

…………………………