Công tác tuyên truyền cho đợt họa động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016), Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Hội Liệp Thanh niên Việt Nam nói chung và Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM nói riêng đến với đông đảo hội viên, thanh niên và người dân thành phố.

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH                                                                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                                     *********                                                                                                                                                  

 Số: 2642 - TB/TĐTN - BTG                                                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2016                                                                                                    

THÔNG BÁO

V/v tăng cường công tác tuyên truyền cho đợt họa động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016)

-------------------------------

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016), Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Hội Liệp Thanh niên Việt Nam nói chung và  Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM nói riêng đến với đông đảo hội viên, thanh niên và người dân thành phố.

Nhằm đảm bảo hiệu quả tuyên truyền cho đợt hoạt động, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị cơ sở đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn thực hiện các nội dung tuyên truyền cho dợt hoạt động, cụ thể như sau:

1. Chiếu đoạn phim giới thiệu (trailer) tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) (thời lượng 30 giây) trên các màn hình công cộng tại sảnh và hệ thống thang máy các tòa nhà trực thuộc quyền quản lý của đơn vị, và trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

      Thời gian thực hiện: 01/10 đến 15/10/2016.

2. Chạy nội dung tuyên truyền, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) trên hệ thống các bảng điện tử tại trụ sở cơ quan, đơn vị. (nội dung đính kèm)

     Thời gian thực hiện: 01/10 đến 15/10/2016.

3. Liên tục cập nhật và chia sẻ các sản phẩm tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Khuyến khích các hình thức tuyên truyền sáng tạo khai thác nội dung truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên của các đơn vị.

4. tiếp tục đầu tư thực hiện các sản phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan như băng rôn, pa-nô, áp phích,....tại nơi lao động, học tập của đoàn viên, hội viên, thanh niên, tại khu vực tập trung đông dân cư, noi có đông người qua lại.(nội dung và mẫu thiết kế đính kèm)

5. Duy trì thường xuyên các tuyến tin, bài phản ánh các mảng hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên trong tháng 10/2016, đặc biệt phản ánh đậm nét vào những đợt cao điểm trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Thành Đoànvà Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố.

Lưu ý:

- Các đơn vị sử dụng thống nhất mẫu biểu trưng tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) do Ban Thường vụ Thành Đoàn cung cấp.

- Các đơn vị có thể tải về bộ sản phẩm tuyên truyền trực quan mẫu trên website Thành Đoàn hoặc qua đường link:

https://drive.google.com/open?d=0B7Wrg9LoT8ZoNERMV21JZHRqb1k

Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công đ/c Phan Ngọc Lan Chi - Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (ĐT: 0908.707049, Email: phanngoclanchi@gmail.com) phụ trách nội dung trên, hỗ trợ, cung cấp tư liệu tuyên truyền cho các cơ sở Đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.

Để công tác tuyên truyền, cổ đọng trực quan cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) thật sự có hiệu quả, Ban Thường vụ Thành Đoàn đè nghị các cơ sở đoàn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn thực hiện đúng nội dung thông báo.

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 

CHÁNH VĂN PHÒNG

   (đã kí)

HỒ THỊ ĐAN THANH

*************************************************************************

NỘI DUNG, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀNKỶ NIỆM

60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

(15/10/1956 – 15/10/2016)

___

1. Thanh niên Thành phố rèn luyện, cống hiến, sống có trách nhiệm vì Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/102016).

3. Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thi đua sống đẹp, sống có ích.

4. Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh xung kích, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

**************************************************************

NỘI DUNG MẪU

 

“Thanh niên tiên tiến TP Hồ Chí Minh là theo lời Bác”. Là các tấm gương điển hình cho nỗ lực, vươn lên trong học tập, lao động, tận tụy trách nhiệm với dân, có giải pháp mới giúp ích cho cộng đồng, xã hội.

 

 

Cuộc đời , sự nghiệp cách mạng, lý tưởng và đạo đức cao đẹp của Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh và  tấm gương đạo đức trong sáng, bình dị cùng những lời dạy bảo ân cần của Bácđã để lại cho dân tộc ta và thế hệ trẻ một tài sản vô giá về lòng yêu nước và ý chí vươn lên. Điều đó đã khơi dậy tinh thần cách mạng trong thanh niên không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấu thân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của thanh niên tuổi trẻ.

 

Đây là những tấm gương điển hình của tuổi trẻ trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo. Trong đó, có nhiều thanh niên tiên tiến đã có những sáng kiến, đạt giải cao trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế, nhiều tấm gương trong hoạt động thiện nguyện, giúp bạn đến trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhiều tài năng trẻ trên lĩnh vực nghệ thuật và thể thao… Tất cả khắc họa một cách sinh động và chân thực nhất về các gương sáng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Những nét đẹp, thành tích, sáng kiến của họ sẽ tiếp tục tỏa sáng vad được nhân rộng trong các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên trong tình hình mới.

Lễ tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình trong việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.