KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI HÈ TIẾNG ANH “SKY 2016”

Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, chủ động hội nhập quốc tế trong thanhthiếu niên, qua đó định hướng thanh thiếu niên về giá trị văn hóa dân tộc vàtìmhiểu văn hóa các nước trong khu vực. Hướng đến việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh thiếu niên trong việc hoàn thiện bản thân, hướng đến một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo.

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 324-KH/TĐTN-BQT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  09 tháng6năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRẠI HÈ TIẾNG ANH “SKY 2016

------------

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

          - Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè thú vị cho thanh thiếuniên TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

          - Tạo điều kiện cho các bạn thanh thiếu niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệmvànâng cao trình độ ngoại ngữ của mình.

          - Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, chủ động hội nhập quốc tế trong thanhthiếu niên, qua đó định hướng thanh thiếu niên về giá trị văn hóa dân tộc vàtìmhiểu văn hóa các nước trong khu vực.

          - Hướng đến việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh thiếu niên trong việc hoàn thiện bản thân, hướng đến một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo.

          2. Yêu cầu:

          - Chương trình được thiết kế ấn tượng, vui tươi, bổ ích.

- Công tác tổ chức an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

- Đảm bảo tính thiết thực, tính thực hành ngoại ngữ phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên của trại.

II. NỘI DUNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Nội dung:

 -Tên trại hè:         English SKY Camp2016

- Chủ đề trại:       “The ASEAN Era”

- Khẩu hiệu trại:  “It’s fun.It’s knowledgeable.It’s English SKY Camp!”

(Vui tươi, bổ ích, đó là Trại hè tiếng Anh SKY!)

- Nội dung gồm 2 phần:

* Trại hè tại Việt Nam :

          + Rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, các kĩ năng thực hành xã hội.

+ Phát triển tư duy học tập và các kỹ năng sinh hoạt tập thể hữu ích đối với thanh thiếu niên thành phố.

+ Trao đổi, thảo luận về vai trò, đóng góp của giới trẻ vào sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

 

* Trại hè tại Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a:

          + Tham quan, giao lưu và tìm hiểu đất nước, con người Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a. Tập trung giao lưu với học sinh các trường Trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a.

          + Tìm hiểu môi trường giáo dục tiên tiến và đời sống văn hóa xã hội kết hợp hoạt động tình nguyện, giao lưu thanh niên – sinh viên tại Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a.

          + Trao đổi và tìm hiểu về nỗ lực của thanh niên nước bạn trong công cuộc hiện đại hóa đất nước và các ứng dụng kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

+ Chương trình ở nhà dân (homestay) tại Ma-lai-xi-a.

        2. Thời gian – Địa  điểm:
          * Trại hè tại Việt Nam:

          - Thời gian: Từ ngày 07/7 đến ngày 09/7/2016 (03 ngày, 02 đêm)

          - Địa điểm: Khu du lịchsinh thái Damri

                             (Thôn 14, xã Đambri,TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)

          * Trại hè tại Xinh-ga-po, Ma-lai-xia:

          - Thời gian: Từ ngày 28/7 đến ngày 02/8/2016 (06 ngày, 05 đêm)

          - Địa điểm:  Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a

 

          3. Kinh phí:
          Kinh phí tổ chức trại do trại sinh đóng góp.

          - Trại hè tại Việt Nam: 2.900.000 đồng/người;

          - Trại hè tại Xin-ga-po: 16.875.000 đồng/người (khoảng 750 đô-la Mĩ)

*Lưu ý: Kinh phí Trại hè ở Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-athực hiện ưu đãi theo nhóm: mỗi nhóm 03 trại sinh cùng đăng ký sẽ được giảm 10 đô-la Mĩ/người.

III.ĐỐI TƯỢNG  - TIÊU CHUẨN THAM DỰ:

          1. Số lượng:

+ Chương trình tại Việt Nam: Dự kiến tối thiểu50 trại sinh.

+ Chương trình tại Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a: Dự kiến tối đa 30 trại sinh.

          2. Tiêu chuẩn trại sinh:

          - Thanh thiếu niên Việt Nam, tuổi từ 10đến 22.

          - Có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt.

          - Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh theo quy định của Ban tổ chức (có kiểm tra, đánh giá khi đăng ký).

          - Có hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng kể từ tháng 07/2016 (đối với trại sinh tham gia trại hè ở Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a).

          - Cam kết chấp hành tất cả các quy định do Ban tổ chức đề ra.

          - Được sự đồng ý của gia đình/người bảo trợ và gia đình/người bảo trợ có khả năng chi trả trại phí.

- Nếu số lượng trại sinh đăng ký nhiều hơn số lượng trại sinh dự kiến tham gia trại thì Ban Tổ chức sẽ phỏng vấn, tuyển chọn những trại sinh có năng lực xuất sắc nhất tham gia trại hè.

          3. Thể lệ tham gia:Đăng ký trực tiếp tại Ban Quốc tế Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh(Phòng C3, Lầu 2, Số01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1). Điện thoại: 08.3823.9733.

IV.BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn.

          - Các thành viên:

+ Đ/c Trần Minh Thảo – Phó Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn.

+ Các thành viên Câu lạc bộ Quốc tế Thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố.

                   * Nhiệm vụ:

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức trại, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn.

          - Tổ chức kiểm tra, tuyển chọn trình độ tiếng Anh của trại sinh đăng ký tham gia.

          - Tổ chức trại hè và tổng kết đánh giá hiệu quả.

2. Tiến độ thực hiện:

          - Tháng 01/6 – 15/6/2016: Trình xin ý kiến Thường trực.

- Từ 15/6 - 30/6:Trại sinh đăng ký tham gia, tuyển chọn trại sinh.

          - Từ 01/6 – 15/7: Liên hệ các bên chuẩn bị cho công tác tổ chức.

- Ngày 01/7: Sinh hoạt trại sinh tham gia trại hè tại Việt Nam.

          - Từ07/7 -09/7: Tổ chức trại hè tại Việt Nam.

          - Ngày 18/7: Sinh hoạt trại sinh trại hè tại Xinh-ga-po,Ma-lai-xi-a.

          - Từ 28/7 – 02/8: Tổ chức trại hè tại Xinh-ga-po,Ma-lai-xi-a.

 

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Trại hè tiếng Anh “SKY 2016” của Ban Thường vụ Thành Đoàn.

 

Nơi nhận:

- TƯ Đoàn: BBT, BQT, BTNCNĐT,

VP,Phòng Công tác Đoàn phía Nam;

- Thành ủy: VP, BDV;

- Văn phòng UBND Thành phố;

- Sở Nội vụ;

- Sở Ngoại vụ;

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị;

- Thành Đoàn: TT, BQT;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu (VT-LT).

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

Lâm Đình Thắng