Kế hoạch Hội thao Khoa Điện - Điện lạnh

Hội thao “Thanh niên khỏe” Khoa Điện – Điện Lạnh ban hành và thực hiện kế hoạch thi đấu các môn Bóng đá, Bóng Bàn, Kéo co và Nhảy bao bố như sau:

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Ke-hoach-Hoi-Thao-Khoa-Dien---Dien-lanh.doc 148.48 KB