Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế Biểu trưng (Logo)” cho Đại hội Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường.

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXII (Nhiệm kỳ 2017 – 2019) và Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ III (Nhiệm kỳ 2016 – 2018). Tìm kiếm biểu trưng mang đậm chất sinh viên, thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của sinh viên trường trong giai đoạn 2017 - 2019. Phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng chính thức của Đại hội.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Ke-hoach-thiet-ke-bieu-trung-Dai-hoi-Doan-thanh-nien---Hoi-sinh-vien.doc 288.768 KB