Kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu Âm nhạc chào đón tân Sinh viên khóa 2018

Chào đón các bạn tân sinh viên Khóa 2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC CAO THẮNG

***

 

Số: 06-KH/CĐKTCT/HSV-CLB

TP. HCM, ngày 15 tháng 09năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình giao lưu Âm nhạc chào đón tân Sinh viên khóa 2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.1. Mục đích:

Giới thiệu về nội dung, công tác tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ Âm nhạc Cao Thắng đến với sinh viên khóa 2018, giao lưu âm nhạc giữa các thành viên câu lạc bộ và các bạn sinh viên đồng thời khuyến khích các bạn tân sinh viên yêu thích âm nhạc tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ.

Tạo không khí phấn khởi chào đón các bạn sinh viên mới.

1.2. Yêu cầu:

Công tác tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, tuyên truyền rộng rãi đến các thành viên trong câu lạc bộ, sinh viên trong trường.

II. NỘI DUNG:

- Địa điểm: Hội trường A - Trường Cao thẳng Kỹ thuật Cao Thắng (Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

- Thời gian: 14h00 – 16h00, Thứ 7 ngày 06 tháng 10 năm 2018.

- Nội dung chương trình:

+ Giới thiệu quá trình hình thành phát triển câu lạc bộ.

+ Tuyên truyền các hoạt động câu lạc bộ qua các năm.

+ Sinh hoạt trò chơi giao lưu làm quen các bạn sinh viên khóa 2018.

+ Chương trình văn nghệ chào mừng giữa các thành viên câu lạc bộ và các bạn tân sinh viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

3.1. Ban chỉ đạo

- Đ/c Lê Hiếu Để – Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

- Đ/c Lữ Cao Tiến – Phó Bí thư chi đoàn GV khoa ĐTTH, cố vấn phụ trách CLB Âm nhạc.

- Đ/c Huỳnh Đức Khang – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc Cao Thắng.

3.2 Ban tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Huỳnh Quý Trọng – Phó chủ nhiệm CLB Âm nhạc Cao Thắng – Trưởng ban

- Đ/c Vũ Đình Đức – Phó chủ nhiệm CLB Âm nhạc Cao Thắng – Thành viên

- Đ/c Tống Vương Sơn – Phó chủ nhiệm CLB Âm nhạc Cao Thắng – Thành viên

- Đ/c Thái Huệ Trinh - Ủy viên BCN CLB Âm nhạc Cao Thắng – Phó ban

- Đ/c Nguyễn Thị Tường Vy - Ủy viên BCN CLB Âm nhạc Cao Thắng – Thành viên.

3.3. Tiến độ thực hiện:

Thời gian

Nội dung

Tháng 8/2018

- Xây dựng kế hoạch.

01/09/2018 đến 05/10/2018

- Tổ chức thông tin và tuyên truyền, chuẩn bị các nguồn lực, vật dụng cần thiết.

06/10/2018

- Tổ chức chương trình đón Tân sinh viên khóa 2018. Dọn dẹp sạch sẽ Hội trường A. Hội ý, rút kinh nghiệm.

IV. ĐỀ XUẤT:

- Phòng Hành chính – Quản trị cho sử dụng Hội trường A để tổ chức chương trình.

- Đề xuất Đoàn trường hổ trợ kinh phí tổ chức.

- Đề xuất Đoàn trường hổ kinh phí in ấn các sản phẩm truyền thông.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình Chào đón Tân sinh viên khóa 2018 của CLB Âm nhạc Cao Thắng.

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

Lê Hiếu Để

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Huỳnh Quý Trọng

Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY, GIÁM HIỆU

 

 


    Các Tin Khác: