KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi FUNNYLED CONTEST 2020 với chủ đề Sắc màu cuộc sống

Thông qua cuộc thi giúp sinh viên nâng cao tay nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn, rèn luyện và hoàn thiện những kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, thuyết trình, thiết lập mục tiêu……; Hoàn thành tiêu chí để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 FunnyLed-2020_Ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi.pdf 396.36 KB
2 FunnyLed-2020_Don-dang-ky-du-thi.pdf 358.037 KB