Chi Bộ Sinh Viên

Ngày: 12-12-2015 | Lượt xem: 558
Thực hiện nghị quyết đại hội về việc quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng cho quần chúng HSSV là đoàn viên ưu tú, có kết quả học tập tốt và tích cực tham gia các phong trào Đoàn-Hội.
1
Trang: 1 / 1