Làm Theo Gương Bác

Ngày: 09-07-2019 | Lượt xem: 664
Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và trong chín tháng đầu năm 1969, Thành Đoàn bị nhiều tổn thất.
Ngày: 04-06-2019 | Lượt xem: 437
(TG)- Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.
Ngày: 03-06-2019 | Lượt xem: 916
“Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”- Bảo vật quốc gia mà Người để lại là sự kết tinh của tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu hi sinh vì nước vì dân, là những lời căn dặn thiết tha nhưng đầy sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày: 30-05-2019 | Lượt xem: 382
Chủ tịch Imagtor Nguyễn Thị Vân: Từ mô hình từ thiện mở thêm công ty để kinh doanh, để chứng minh rằng người khuyết tật không có sự khác Cô gái khuyết tật 20 kg Nguyễn Thị Vân hiện là đồng sáng lập và Chủ tịch Công ty CP dịch vụ Nghị lực sống (Imagtor), chuyên cung cấp dịch vụ chỉnh sửa ảnh, video cho các công ty bất động sản, thương mại điện tử quốc tế. Điều hành 70 nhân viên, trong đó 50% là người khuyết tật, đào tạo hơn 1.000 em khuyết tật.
Ngày: 09-10-2016 | Lượt xem: 1
Một hành động đẹp hơn vạn lời nói, những tấm gương đáng để noi theo.......
1
Trang: 1 / 1