Tuyển sinh

Ngày: 03-01-2020 | Lượt xem: 204
TTO - “Năm 2020, một trong những trọng tâm của ngành sẽ là tiếp tục đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành thị trường lao động hiện đại, thông suốt, hội nhập”.
Ngày: 24-05-2016 | Lượt xem: 609
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Ngày: 24-05-2016 | Lượt xem: 572
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Ngày: 24-05-2016 | Lượt xem: 680
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng xét tuyển dựa vào kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.
Ngày: 24-05-2016 | Lượt xem: 823
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (trường công lập - Thành lập 1906) tuyển sinh năm 2016 như sau:
1
Trang: 1 / 1