Việc Làm

Ngày: 03-01-2020 | Lượt xem: 142
TTO - Có đề xuất cho rằng việc sinh viên chạy xe công nghệ cần phải có quy định để hạn chế, quản lý khi mà hiện tượng sinh viên bỏ học chạy xe, hoặc tốt nghiệp vẫn tiếp tục chạy xe ôm công nghệ đang diễn ra.
Ngày: 01-11-2019 | Lượt xem: 216
Bà Mai khẳng định khi xác định và chọn lựa ứng viên phù hợp nhất với một vị trí, nhà tuyển dụng sử dụng 3 yếu tố chính - kiến thức, kỹ năng, thái độ.
Ngày: 11-01-2019 | Lượt xem: 818
Nhằmmở rộng qui mô sản xuất, Masan Industrial đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân viên như sau:
1
Trang: 1 / 1