Giải Thưởng

Ngày: 09-01-2017 | Lượt xem: 996
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành môi trường thuận lợi, thu hút đông đảo sinh viên rèn luyện mà mỗi cá nhân, tập thể đạt được danh hiệu là câu chuyện đẹp, đại diện hình ảnh sinh viên VN thời kỳ mới, hội nhập mạnh mẽ.
1
Trang: 1 / 1