Tài Liệu

Ngày: 01-05-2016 | Lượt xem: 700
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành vào ngày 22 tháng 5 năm 2016.
1
Trang: 1 / 1