Kế hoạch Tổ chức chương trình “Tiếp sức Thí sinh, Tân sinh viên” năm 2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

Số: 27 - KH/CĐKTCT-HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

TP HCM, ngày ... tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Tiếp sức Thí sinh, Tân sinh viên” năm 2020

--------

Căn cứ kế hoạch số 07/KH-BTK ngày 30 tháng 05 năm 2020 của Ban chấp hành hội sinh viên Việt Nam TP.HCM về việc tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Giám hiệu;

Ban Thư ký Hội sinh viên trường ban ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức Thí sinh, Tân sinh viên” năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong đợt làm thủ tục xét tuyển, nhập học, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần đảm bảo cho kỳ tuyển sinh diễn ra an toàn, hiệu quả.

- Thông qua hoạt động tiếp sức tân học sinh sinh viên tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn và đạt hiệu quả cao; có sự phối hợp đồng bộ giữa tổ chức Hội với các cơ quan chức năng; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và giúp đỡ; thu hút đông đảo Hội viên sinh viên tham gia.

- Tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo góp phần mang đến hiệu quả cho phong trào.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỰC LƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian

Đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24 tháng 8 năm 2020 Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Đoàn – Hội, tầng 5 nhà F.

Hoặc đăng ký online tại: https://bit.ly/dangkytiepsuctansinhvien

Chương trình được phân thành hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 03/8/2020 – Đội hình 20 tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục xét tuyển online.

+ Đội hình 2: Gồm 30 tình nguyện viên tìm kiếm nhà trọ hỗ trọ hỗ trợ Tân sinh viên.

+ Giai đoạn 2: Sau khi kết thúc giai đoạn 1.

+ Đội hình 1: Từ ngày 17/8/2020 - Gồm 30 tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học.

2. Địa điểm: Tất cả đội hình thuộc chương trình tình nguyện đồng loạt diễn ra tại trường.

3. Đối tượng tham gia: Hội viên, Đoàn viên, học sinh, sinh viên nhiệt tình tham gia chương trình.

* Yêu cầu đối với các tình nguyện viên

+ Có tinh thần tình nguyện, năng động, nhiệt huyết, đủ sức khỏe, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội.

+ Chấp hành theo sự phân công của ban chỉ huy trong toàn chương trình.

+ Nhiệt tình hướng dẫn người nhà và thí sinh dự thi, đoàn kết, giúp đỡ các tình nguyện viên khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Thành lập Ban chỉ đạo:

1. Thầy Nguyễn Công Thành

- Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng ban

2. Thầy Trương Quang Trung

- Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng CTCT-HSSV

- Phó Ban

3. Thầy Tống Thanh Nhân

- Trưởng phòng Hành chính – Quản trị

- Thành viên

4. Thầy Tống Thành Hậu

- Bí Thư Đoàn trường

- Thành viên

  1. Thành lập Ban chỉ huy:

1. Đ/c Hồ Thanh Bảo

- Chủ tịch hội sinh viên trường

- Chỉ huy trưởng

2. Đ/c Võ Thị Yến Nhi       

- Phó chủ tịch hội sinh viên trường

- Chỉ huy phó

3. Đ/c Phan Quốc Đạt

- UV BTK, Trưởng Ban kiểm tra

- Thành viên

4. Đ/c Huỳnh Nguyễn Vân Anh

- Ủy Viên BCH Hội sinh viên trường

- Thành viên

5. Đ/c Nguyễn Minh Tân

- Ủy Viên BKT Hội sinh viên trường

- Thành viên

6. Các đồng chí là UV BCH Đoàn – Hội nhà trường, các đồng chí Chi hội trưởng, Bí thư Chi Đoàn các lớp

- Thành viên

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngảy 03/8/2020: Lập kế hoạch chương trình, xin ý kiến Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

- Từ ngày 03/8/2020: Ban hành kế hoạch, triển khai đến các Chi hội.

- Ngày 14/8/2020: Kết thúc giai đoạn 1, họp ban tổ chức lên kế hoạch triển khai các phần việc cho giai đoạn 2.

- Ngày 17/8/2020: Giai đoạn 2 và chương tình tổng kết sẽ dựa trên cơ sở khung thời gian tuyển sinh của nhà trường.

- Tháng 10/2020: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm chương trình

GIÁM HIỆU, Duyệt

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Thanh Bảo

Nơi nhận:

- Đảng ủy; Giám hiệu (Báo cáo);

- HSV thành phố (Báo cáo);

- Chi Đoàn – Chi Hội (Thực hiện);

- Lưu VP Đoàn-Hội.