Thông báo V/v Đăng ký tham chiến dịch Mùa Hè xanh lần thứ 31 – năm 2024 Mặt trận Tỉnh Bến Tre ---------

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

Số: 79-TB/CĐKTCT-HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

    TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tham chiến dịch Mùa Hè xanh lần thứ 31 – năm 2024

Mặt trận Tỉnh Bến Tre

---------

1. Đối tượng: Hội viên, sinh viên, đang hoc tập tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Số lượng: 40 chiến sĩ.

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 12h00 ngày 16/06/2024 (Chủ nhật) và sinh viên tham gia phỏng vấn được phản hồi kết quả qua Email Sinh viên.

Hình thức đăng ký:

Qua link: https://forms.gle/DAnai8HHvCoX5LWE7

Hoặc quét mã QR:

4.Thời gian – Địa điểm phỏng vấn.

Ngày 17/06/2024 (Thứ 2): Từ 08g00 -11g30 Và từ 13g30-16g00 Tại Vp Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh viên trường ( Tầng 5 – khu nhà F) (Sinh viên học buổi chiều thì đi phỏng vấn buổi sáng, học buổi sáng thì phỏng vấn buổi chiều)

Sinh viên mang theo 1 tấm ảnh 2 x 3 (hoặc 3 x 4) và bút viết để điền thông tin cá nhân.

*Thông tin về mặt trận Tỉnh Bến Tre.

- Địa bàn hoạt động: Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian diễn ra chiến dịch: Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 28/07/2024.

Trên đây là thông báo tuyển quân chiến dịch Mùa Hè Xanh lần thứ 31 năm 2024 mặt trận tỉnh Bến Tre.

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường

- BCH HSV trường

- Chi hội

- Lưu VT.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

Hồ Thanh Bảo


Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật