Thể Dục Thể Thao

Ngày: 09-12-2019 | Lượt xem: 262
- Tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu đạt tiêu chí thể lực tốt trong danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. - Đẩy mạnh các hoạt động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phát huy tài năng của học sinh sinh viên.
Ngày: 02-12-2019 | Lượt xem: 322
- Tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu đạt tiêu chí thể lực tốt trong danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. - Đẩy mạnh các hoạt động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phát huy tài năng của học sinh sinh viên.
Ngày: 09-11-2019 | Lượt xem: 227
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020) Nhằm cổ vũ phong trào tập luyện, rèn luyện thân thể trong sinh viên theo gương Bác Hồ vĩ đại và tích cực hưởng ứng phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Hội Sinh viên Việt Nam phát động; hướng đến lối sống tích cực, chung tay bảo vệ môi trường
Ngày: 04-12-2018 | Lượt xem: 1577
Hội thao “Học sinh - sinh viên khoa Điện – Điện Lạnh trường Cao Thắng 2018” được tổ chức cấp Khoa và tuyển chọn các đội tuyển tham gia “Hội thao cấp trường năm học 2018 – 2019”
Ngày: 27-11-2018 | Lượt xem: 971
Tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu đạt tiêu chí thể lực tốt trong danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Đẩy mạnh các hoạt động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phát huy tài năng của học sinh sinh viên.
1
Trang: 1 / 1