Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế Biểu trưng” Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 – 2027

              THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH                  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

        BCH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

                                       ***

                     Số: 93-KH/CĐKTCT-ĐTN

TP.HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Thiết kế Biểu trưng”

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 – 2027

---------------------

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Tìm kiếm biểu trưng mang đậm chất sinh viên, thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của đoàn viên, thanh niên trường trong giai đoạn 2024 - 2027.

Phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng chính thức của Đại hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể Đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhằm khơi dậy sự quan tâm đóng góp của tuổi trẻ Cao Thắng đến phong trào Đoàn – Hội.

Tạo sân chơi lành mạnh, đa dạng về nội dung, hình thức, sự sáng tạo của tất cả các bạn Hội viên, sinh viên.

II. YÊU CẦU – ĐỐI TƯỢNG

2.1. Yêu cầu

2.1.1. Nội dung

Mẫu thiết kế biểu trưng của Đại hội: Phải có logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải thể hiện được số lần nhiệm kỳ XXV, thể hiện rõ thông tin Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXV nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Thể hiện tinh thần, khát vọng và sức trẻ của sinh viên, đoàn viên , thanh niên; năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

2.1.2. Hình thức

Chi tiết đơn giản, không quá 05 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.

Mẫu thiết kế dự thi phải kèm theo bản thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, cỡ chữ 13.

Hình thức sáng tạo, đơn giản và mang tính khả thi trong thi công.

Tính năng sử dụng: để làm logo, huy hiệu và có thể thi công trên các chất liệu.

Tác phẩm dự thi phải có ý tưởng sáng tạo mới mẻ, không trùng lặp, tác phẩm thiết kế chưa từng công bố trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

Hình ảnh phải chất lượng, rõ ràng, không bị mờ hoặc mất chi tiết khi phóng to, thu nhỏ. Hình ảnh đặc trưng và mang dấu ấn riêng của Đại hội.

Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

2.2. Đối tượng

Là sinh viên, đoàn viên, thanh niên đang học tập tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

III. NỘI DUNG CUỘC THI

3.1. Thời gian

Thời gian nhận danh sách đăng ký và nộp biểu trưng: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2024.

3.2. Hồ sơ tham gia cuộc thi

Tác giả gửi hồ sơ tham gia cuộc thi về địa chỉ email: hoatdongphongtrao@caothang.edu.vn gồm 02 phần:

+ File hình ảnh save với định dạng ảnh *.jpg/*.jpeg/*.png dung lượng tối thiểu 1MB

+ Bản thuyết minh về tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.

3.3. Công bố kết quả

Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Website Đoàn – Hội, Fanpage Đoàn – Hội, …

Ban giám khảo tổ chức chấm điểm và công bố kết quả sau 1 tuần.

Cá nhân đạt giải sẽ được trao giải vào chương trình chính của đại hội.

IV. GIẢI THƯỞNG

- 01 giải nhất: 500.000 đồng + Giấy khen Đoàn trường;

- 01 giải khuyến khích: 200.000 đồng + Giấy khen Đoàn trường.

- Các bài dự thi còn lại sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.

Trên cơ sở chấm điểm của Ban giám khảo, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ lựa chọn biểu trưng chính thức cho Đại hội. Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và không hoàn trả các hồ sơ, tác phẩm dự thi không đạt giải.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đ/c Tống Thành Hậu          – Bí thư Đoàn trường                                   – Trưởng ban

2. Đ/c Hồ Thanh Bảo             – Phó Bí thư Đoàn trường                             – Phó Ban

3. Đ/c Nguyễn Thị Minh Anh – UVBTV Đoàn trường                                   – Thành viên

4. Đ/c Trần Thị Kim Ngân     – UVBCH Đoàn trường                                   – Thành viên

5. Đ/c Phan Quốc Đạt            – UVBCH Đoàn trường                                   – Thành viên

6. Đ/c Võ Phú Bình                – CTV Văn phòng Đoàn – Hội                          – Thành viên

7. Đ/c Nguyễn Ngọc Duy       – CTV Văn phòng Đoàn – Hội                          – Thành viên

Cùng các đồng chí Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường cùng tham gia hỗ trợ Ban tổ chức thực hiện cuộc thi.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 02/2024: Phát động cuộc thi và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Từ 01/03/2024 - 31/03/2024: Nhận tác phẩm dự thi.

- Từ 01/04/2024 - 07/04/2024: Ban giám khảo chấm điểm các tác phẩm dự thi.

- Từ 08/04/2024: Công bố các tác phẩm đạt giải, Tổ chức lễ trao giải cuộc thi.

Trên đây là kế hoạc tổ chức cuộc thi “Thiết kế Biểu trưng” Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 – 2027 của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Đề nghị các chi hội nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch./.

                         TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                      P. BÍ THƯ

                                                            (Đã ký)

                                                Hồ Thanh Bảo

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường,

- BCH HSV trường;

- Chi Đoàn, Chi hội;

- Lưu;

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ BIỂU TRƯNG THAM KHẢO

Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2019

Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Biểu trưng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 – 2024


Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật