TB 49 - V/v Thực hiện khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023

1. Thực hiện triển khai công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023:

Đề nghị các bộ phận phụ trách triển khai các nội dung tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023 tiến hành rà soát, cập nhật hình ảnh hoạt động, biên tập tin bài, sản phẩm truyền thông về hoạt động do cá nhân, đơn vị phụ trách gửi về hộp thư: hoatdongphongtrao@caothang.edu.vn.

Thời hạn hoàn tất: Trước 11h00, ngày 6/6/2023 (Thứ 3), lưu ý các nội dung thực hiện không đảm bảo tiến độ hoặc thiếu sót, không thực hiện,… sẽ ảnh hưởng đến việc xem xét thi đua, khen thưởng của cá nhân, tập thể thực hiện tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023.

2. Khen thưởng Trung ương Đoàn, hình thức: Bằng Khen Trung ương Đoàn (cá nhân, tập thể).

2.1. Đối với tập thể: Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở được chọn trong số các tập thể được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục và dẫn đầu cụm thi đua 02 năm học liên tục (2021-2022, 2022-2023).

2.2. Đối với cá nhân: Cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố và có ít nhất 01 Bằng khen Thành Đoàn trong 02 năm học 2021-2022, 2022-2023 (Năm học 2021-2022: Chỉ tính Bằng khen Thành Đoàn về tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022; năm học 2022-2023: Chỉ tính Bằng khen Thành Đoàn theo chuyên đề hoặc đột xuất). Đối với cá nhân đã nhận Bằng khen Trung ương Đoàn trong năm học 2021-2022 thì không tiếp tục đề xuất trong năm học 2022-2023.

Qui trình:

Đối chiếu với các tiêu chuẩn trên: Ban Chấp hành Đoàn trường giới thiệu 17 tập thể, cá nhân để triển khai hồ sơ khen thưởng theo mục 6.

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất 17 giờ 00, ngày 11/6/2023.

3. Khen thưởng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh: Chi đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Đối với các đơn vị đã nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Thành Đoàn trong năm học 2020-2021 hoặc 2021-2022 thì không tiếp tục đề xuất trong năm học 2022-2023.

4. Khen thưởng Thành Đoàn, hình thức: Bằng Khen Thành Đoàn (cá nhân, tập thể).

4.1. Đối với tập thể: Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở được chọn trong số các tập thể được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2021-2022, 2022-2023).

4.2. Đối với cá nhân: Cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên và đã được Ban Thường vụ Đoàn trường tặng Giấy khen trong 02 năm học liên tục (2021-2022, 2022-2023). (Năm học 2021-2022: Chỉ tính giấy khen về tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022; năm học 2022-2023: Chỉ tính giấy khen theo chuyên đề hoặc đột xuất)

Qui trình:

Đối chiếu với các tiêu chuẩn trên: Ban Chấp hành Đoàn trường giới thiệu 26 tập thể, cá nhân để triển khai hồ sơ khen thưởng theo mục 6.

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất 17 giờ 00, ngày 11/6/2023.

5. Khen thưởng Đoàn trường, hình thức: Giấy khen Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng:

Đối tượng: Tập thể, cá nhân có thành tích nổi bậc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023, chưa được đề xuất khen thưởng cấp Thành và cấp Trung ương.

Tiêu chuẩn:

Hoàn thành tốt ít nhất 03 chương trình, hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023.

Tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức, tích cực tham gia hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023.

Qui trình:

Đối chiếu với các tiêu chuẩn trên: các đơn vị giới thiệu tập thể, cá nhân phù hợp; Cá nhân Đoàn viên, sinh viên tham gia hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023 được phép tự đề xuất khen thưởng và nộp hồ sơ theo diện cá nhân theo mục 6.

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất 17 giờ 00, ngày 11/6/2023.

6. Hồ sơ khen thưởng:

Gửi hồ sơ qua địa chỉ email: hoatdongphongtrao@caothang.edu.vn.

Thành phần hồ sơ:

- Bản báo cáo thành tích tập thể hoặc cá nhân theo mẫu quy định.

- Bản tóm tắt thành tích tập thể hoặc cá nhân theo mẫu quy định.

7. Thời hạn nộp hồ sơ:

Mọi thắc mắc về hồ sơ khen thưởng liên hệ Đ/c Nguyễn Trần Trọng Tuấn – Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Điện thoại 0988861146, Email: nguyentrantrongtuan@caothang.edu.vn phụ trách công tác tiếp nhận, hỗ trợ và tổng hợp hồ sơ khen thưởng để đảm bảo tiến độ khen thưởng.

Trên đây là Thông báo thực hiện khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023, đề nghị các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc và đảm bảo tiến độ khen thưởng của cấp trên./.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TB-Khen-thuong-Tong-ket-nam-hoc-2022-2023.docx 22.676 KB
2 kem-TB-NH-2022---2023.docx 23.057 KB

Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật