Thông báo 63 - V/v Thu Đoàn phí, Hội phí của Đoàn viên, Hội viên năm học 2023-2024

I. ĐOÀN PHÍ – HỘI PHÍ

1. Đối tượng đóng đoàn phí:

Tất cả Đoàn viên đang học tập và công tác tại trường do Đoàn trường quản lý.

- Mức đóng Đoàn phí năm học 20232024:

a) Đối với Đoàn viên không hưởng lương (Sinh viên): Đóng Đoàn phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một Đoàn viên một tháng (2.000đ/1 Đoàn viên/1 tháng). Tổng Đoàn phí mỗi Đoàn viên phải nộp 2.000 đ x 12 tháng = 24.000 đồng. Trong đó:

  • 1/3 Đoàn phí (1/3 x 24.000 = 8.000 đồng /đoàn viên) trích nộp về Đoàn trường để thực hiện các hoạt động, phong trào trong năm học.
  • 2/3 Đoàn phí (2/3 x 24.000 = 16.000 đồng /đoàn viên), Tổ Tài chính – Thủ quỹ Đoàn – Hội trường giữ cho các Chi đoàn. Chi đoàn nhận lại Đoàn phí từ Đoàn trường thông qua việc chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào… cho Đoàn viên chi đoàn (có Kế hoạch và được sự đồng ý của GVCN, thực hiện thủ tục đề nghị duyệt kinh phí (theo mẫu), Đoàn trường duyệt).

b) Đối với đoàn viên có hưởng lương (đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn cán bộ, chi đoàn giảng viên): Đóng Đoàn phí 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một Đoàn viên một tháng (5.000đ/1 Đoàn viên/1 tháng). Tổng Đoàn phí mỗi Đoàn viên phải nộp 5.000 đ x 12 tháng = 60.000 đồng. Trong đó:

  • 1/3 Đoàn phí (1/3 x 60.000 = 20.000 đồng /đoàn viên) trích nộp về Đoàn trường để thực hiện các hoạt động, phong trào trong năm học.
  • 2/3 Đoàn phí (2/3 x 60.000 = 40.000 đồng /đoàn viên), Chi đoàn giữ lại để tổ chức các hoạt động, phong trào…

2. Đối tượng đóng Hội phí:

Tất cả Hội viên là Sinh viên bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề đang học tập tại trường do Hội Sinh viên trường quản lý.

- Mức đóng hội phí:

Hội viên nộp Hội phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một Hội viên một tháng (2.000đ/1 Hội viên/1 tháng). Tổng Hội phí mỗi Hội viên phải nộp 2.000 đ x 12 tháng = 24.000 đồng. Trong đó:

  • 1/3 Hội phí (1/3 x 24.000 = 8.000 đồng/hội viên) trích nộp về Hội Sinh viên trường để thực hiện các hoạt động, phong trào trong năm học.
  • 2/3 Hội phí (2/3 x 24.000 = 16.000 đồng/hội viên), Tổ Tài chính – Thủ quỹ Đoàn – Hội trường giữ cho các Chi hội. Chi hội sẽ nhận lại Hội phí từ Hội sinh viên trường thông qua việc chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào… cho Hội viên chi hội (có Kế hoạch và được sự đồng ý của GVCN, thực hiện thủ tục đề nghị duyệt kinh phí (theo mẫu tại doanhoi.caothang.edu.vn), Hội Sinh viên trường duyệt).

Trường hợp Chi đoàn, Chi hội không chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào…. cho Đoàn viên, Hội viên thì phần Đoàn phí, Hội phí trong năm học sẽ được chuyển vào các hoạt động tình nguyện (Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Trung thu yêu thương, Hỗ trợ vé xe tết cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn…) của trường; Mốc thời gian áp dụng là 01/7 hằng năm.

II. QUY TRÌNH THU ĐOÀN PHÍ – HỘI PHÍ:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thống nhất thu một lần trong suốt năm học, đối với những Đoàn viên, Hội viên không hoàn thành khóa học theo khung thời gian đào tạo thì sẽ thu bổ sung khi chuyển sinh hoạt.

Bước 1: Nhận danh sách và thông báo theo 01 trong 02 cách sau:

1. Nhận trực tiếp: Bí thư chi đoàn hoặc Chi hội trưởng liên hệ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV (Tầng 5, nhà F) để nhận thông báo theo khung giờ: Sáng từ: 08g00 đến 11g00; Chiều từ 13g00 đến 16g00.

2. Nhận qua Email: Bí thư chi đoàn hoặc Chi hội trưởng kiểm tra email cá nhân <MSSV>@caothang.edu.vn, tải thông báo chính thức có dấu mộc đỏ và danh sách về và in ra để thực hiện bước tiếp theo.

Bước 2: Bí thư chi đoàn phối hợp Chi hội trưởng tiến hành thu Đoàn phí, Hội phí của Đoàn viên, Hội viên, cho ký tên hoặc đánh dấu vào danh sách theo mẫu nhận kèm thông báo.

Bước 3: Bí thư chi đoàn photo danh sách để lưu trữ và nộp bản chính trực tiếp, kèm đoàn phí, hội phí về Văn phòng Đoàn TN - Hội SV trường theo lịch: Thứ 2 đến thứ 6, sáng từ: 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g00 đến 16g00.

Bước 4: Người nộp nhận “PHIẾU THU” hoặc minh chứng đã nộp tiền từ Văn phòng Đoàn TN - Hội SV trường, lưu giữ cẩn thận để kiểm tra đối chiếu nếu có sai sót.

Hạn chót: Chi đoàn, Chi hội triển khai thu và nộp từ ngày nhận văn bản đến hết ngày 20/11/2023 (Thứ 2).

Kênh hướng dẫn hỗ trợ và thu qua tài khoản ngân hàng:

Email: doanthanhnien@caothang.edu.vn

Cán bộ phụ trách: Đ/c Trần Thị Kim Ngân – UV BCH Đoàn trường, Tổ trưởng Tổ Tài chính – Thủ quỹ - SĐT: 0914.105.327.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Ngày 23/10/2023:  Triển khai thông báo đến các Chi đoàn, Chi hội;

Từ 23/10/2023 đến 20/11/2023: Chi đoàn, Chi hội nhận thông báo, danh sách, thu và nộp Đoàn phí, Hội phí về Văn phòng Đoàn TN – Hội SV.

Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường giao Tổ Kiểm tra – Giám sát Khoa, Bộ môn giám sát việc thu, nộp đoàn phí, hội phí của Chi đoàn, Chi hội do Tổ phụ trách, đề nghị các Chi đoàn, Chi hội nghiêm túc thực hiện./.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 0.-De-nghi-Duyet-Doan-phi---Hoi-phi.docx 23.109 KB
2 3.-Mau-Ds.xlsx 11.722 KB
3 0.-TB-Nop-Doan-phi---Hoi-phi_23-24.docx 23.466 KB

Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật