Thông báo về việc Tổng kết và Kế hoạch tổ chức tham quan bổ sung Chương trình “Hành trình xuyên bảo tàng” năm 2020

                   THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

              CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

                                          ***

                    SỐ: 02 -TB/CĐKTCT-ĐTN-HSV                                                                         

                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc Tổng kết và Kế hoạch tổ chức tham quan bổ sung

Chương trình “Hành trình xuyên bảo tàng” năm 2020./.

 

            Căn cứ kế hoạch số 01 KH-CĐKTCT-ĐTN-HSV của Ban thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức chương trình “Hành trình xuyên bảo tàng” năm 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường;

Ngày 06/11/2020 (Thứ 6), đã hoàn tất Chương trình “Hành trình xuyên bảo tàng” năm 2020. Để thuận tiện cho công tác tổng hợp dữ liệu, tiếp nhận phản hồi của sinh viên làm cơ sở để xử lý các trường hợp không tham gia chương trình hoặc vi phạm qui định của Ban tổ chức chương trình, Ban tổ chức thông báo đến Cán bộ lớp, sinh viên tra cứu thông tin về việc tham gia đầy đủ và tuân thủ qui định của chương trình;

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường thông báo đến sinh viên đã tham gia chương trình và tổ chức tham quan bổ sung cho sinh viên chưa tham gia Chương trình, cụ thể:

I/ TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM DANH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN BÀI THU HOẠCH:

 1. Tra cứu thông tin điểm danh và kết quả bài thu hoạch đối với sinh viên đã thực hiện đầy đủ nội dung chương trình: Sinh viên thực hiện tra cứu thông tin bằng Email nhà trường cấp (@caothang.edu.vn) qua đường dẫn: https://sum.vn/WKqwq hoặc quét Qr Code bên dưới để tra cứu.
 2. Đối với sinh viên chưa tham gia hành trình và chưa hoàn thành bài thu hoạch: Danh sách sinh viên gửi theo văn bản đính kèm.
 3. Phương thức phản hồi: Phản hồi và gửi minh chứng về việc đã tham gia Chương trình thông qua đường dẫn: https://sum.vn/mMLne hoặc quét QR Code bên dưới để phản hồi.

Lưu ý: Sinh viên sử dụng Email nhà trường cấp (@caothang.edu.vn) để thực hiện.

 1. Đối với cá nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện bài thu hoạch không đạt: Có thể thực hiện bài thu hoạch bổ sung qua đường dẫn: https://sum.vn/yrgMz hoặc quét QR Code bên dưới để thực hiện.

Lưu ý: Sinh viên sử dụng Email nhà trường cấp (@caothang.edu.vn) để thực hiện, mỗi Email chỉ áp dụng được cho 1 sinh viên/lần thực hiện.

 1. Thời gian:  Từ ngày 10/11/2020 (Thứ 3) đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 20/11/2020 (Thứ 6), mọi trường hợp phản hồi, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

II/ CÁC MỨC XẾP LOẠI RÈN LUYỆN THÁNG 11, ĐỐI VỚI VIỆC SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

TT

TRƯỜNG HỢP

THỰC HIỆN

BÀI THU HOẠCH

XẾP LOẠI

BÀI THU HOẠCH

ĐỀ NGHỊ/

MỨC XẾP LOẠI

1

Đã tham gia chương trình

Đã thực hiện

Đạt (>=50 điểm)

A

Không đạt (<50 điểm)

Hạ 1 bậc rèn luyện

2

Không tham gia chương trình

Đã thực hiện

Đạt (>=50 điểm)

Hạ 2 bậc rèn luyện

Không đạt (<50 điểm)

Xếp loại D

Không thực hiện

Không xếp loại

Xếp loại D

 

III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THAM QUAN BỔ SUNG:

 1. Thời gian: Sinh viên tham gia một trong hai mốc thời gian dưới đây:
 • Buổi sáng: 06 giờ 30 phút, ngày 21/11/2020 (Thứ bảy)
 • Buổi chiều: 12 giờ 30 phút, ngày 21/11/2020 (Thứ bảy)
 1. Địa điểm:
 • Sinh viên tập trung tại sảnh B trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trước 15 phút để nghe sinh hoạt và điểm danh.
 1. Trang phục:
 • Áo đồng phục trường, quần sẩm màu, đi giày hoặc dép có quai hậu theo qui định về tác phong của nhà trường.
 1. Đề nghị:
 •  Kinh phí tham gia: 2000đ/sinh viên;

- Trong quá trình tham gia chương trình sinh viên phát huy tinh thần kỷ luật của sinh viên Cao Thắng, nghiêm túc, tuân thủ theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn và nhân viên thuyết minh tại bảo tàng;

- Bảo đảm an toàn, tiết kiệm;

- Sinh viên vắng mặt trong đợt sinh hoạt bổ sung, kết quả điểm danh ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét rèn luyện tháng 11 năm 2020;

- Đây là hoạt động ngoại khóa bắt buộc đối với học sinh, sinh viên khóa 2020. Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ được ghi nhận vào hồ sơ cá nhân của sinh viên và là cơ sở để đánh giá chất lượng Đoàn viên theo quy định.

- Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Đ/c Huỳnh Văn Nhựt – UV BCH Hội sinh viên trường – Phó Ban tổ chức Chương trình (Số điện thoại: 0856.749.126)./.

010.png

 

QR CODE Tra cứu kết quả thực hiện bài thu hoạch

020.png

Qr CODE thực hiện Bài thu hoạch bổ sung

030.png

QR CODE Phản hồi và gửi minh chứng

 

 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Tống Thành Hậu

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Giám Hiệu (Để báo cáo);

- Phòng, Khoa, GVCN, GVBM (Hỗ trợ t/h);

- Chi đoàn Khóa 2020 (t/h)

- BCH Đoàn – Hội (t/h);

- Lưu VP.