Tuyên dương Học sinh, Sinh viên có kết quả học tập tốt.

 Học sinh, sinh viên Cao Thắng giữ gìn và phát huy truyền thống "Đoàn kết - Yêu nước - Giỏi nghề"

 Học sinh, sinh viên Cao Thắng "Năng động - Sáng tạo - Tự tin hội nhập"

Tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện "Vững lý thuyết - Giỏi tay nghề - Sáng tương lai"

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐẠT LOẠI GIỎI
STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐTB GHI CHÚ
1 0307141113 Đoàn Hữu Vàng 28/07/1995 CÐ CĐT 14S 8.05 HK I - HKIII
2 0301141170 Võ Văn Luân 05/05/1996 CÐ CK 14B 8 ..nt..
3 0301141452 Đỗ Phúc Tiên 14/04/1995 CÐ CK 14D 8.15 ..nt..
4 0303141141 Nguyễn Thanh Hải 15/01/1989 CÐ ĐĐT 14B 8.02 ..nt..
5 0309141093 Nguyễn Văn Thường 14/11/1994 CÐ ĐKTĐ 14A 8.01 ..nt..
6 0308141181 Phùng Thanh Tâm 26/02/1996 CÐ ĐTTT 14B 8.19 ..nt..
7 0304141123 Nguyễn Công Danh 03/09/1996 CÐ NL 14B 8.16 ..nt..
8 0302141258 Hồ Thanh Bảo 07/03/1996 CÐ ÔTÔ 14C 8.36 ..nt..
9 0302141262 Nguyễn Khoa Bách 22/12/1996 CÐ ÔTÔ 14C 8.1 ..nt..
10 0302141675 Lê Quốc Huy 14/04/1996 CÐ ÔTÔ 14F 8.15 ..nt..
11 0306141181 Ong Đức Thắng 03/06/1996 CÐ TH 14B 8.22 ..nt..
12 0306141381 Ngô Văn Trình 01/10/1996 CÐ TH 14D 8.01 ..nt..
13 0466141425 Ngô Tấn Minh 01/01/1987 CÐN ĐCN 14E 8.7 ..nt..
14 0467141171 Nguyễn Văn Quý 06/08/1993 CÐN ĐTCN 14B 8.57 ..nt..
15 0470141039 Trần Thị Ánh Ngọc 25/12/1994 CÐN KT 14 8 ..nt..
16 0468141137 Vương Bá Nhân 23/03/1995 CĐN QTM 14 8.47 ..nt..
17 0469141109 Nguyễn Văn Hậu 13/03/1995 CĐN SCMT 14 8.38 ..nt..
18 0226141041 Trần Công Minh 30/04/1994 TC ĐT 14A 8.1 ..nt..
19 0223141004 Nguyễn Tuấn Anh 08/06/1990 TC ÔTÔ 14A 8.6 ..nt..
20 0223141086 Nguyễn Chí Trung 17/03/1993 TC ÔTÔ 14A 8.4 ..nt..
21 0227141041 Đào Nguyên Phát 11/04/1994 TC TH 14 8.18 ..nt..
22 0227141064 Thông Thái Trung 02/01/1996 TC TH 14 8.07 ..nt..
23 0227141095 Nguyễn Ngọc Huy 28/03/1994 TC TH 14 8.18 ..nt..
24 0227141121 Trần Minh Tân 02/03/1991 TC TH 14 8.12 ..nt..
25 0301151551 Nguyễn Văn Huy Thảo 27/05/97 CÐ CK 15E 8.13 HK I
26 0303151235 Nguyễn Huỳnh Đức 27/09/96 CÐ ĐĐT 15C 8.33 ..nt..
27 0303151501 Nguyễn Tấn Phát 17/02/97 CÐ ĐĐT 15E 8.41 ..nt..
28 0309151080 Tống Quang Tâm 22/07/97 CÐ ĐKTĐ 15A 8.4 ..nt..
29 0309151121 Nguyễn Thành Dương 18/10/97 CÐ ĐKTĐ 15B 8.21 ..nt..
30 0308151131 Nguyễn Hoàng Phương Duy 04/11/97 CÐ ĐTTT 15B 8.14 ..nt..
31 0302151128 Lâm Hiếu Chương 09/07/97 CÐ ÔTÔ 15B 8.23 ..nt..
32 0302151371 Lê Sỹ Định 12/01/95 CÐ ÔTÔ 15D 8.24 ..nt..
33 0302151471 Huỳnh Anh Bảo 15/01/97 CÐ ÔTÔ 15E 8.03 ..nt..
34 0306151238 Nguyễn Phước Hậu 29/11/97 CÐ TH 15C 8.42 ..nt..
35 0464151107 Nguyễn Huỳnh Đức 14/02/97 CÐN KTML 15B 8.07 ..nt..
36 0468151055 Võ Trọng Nghĩa 21/09/92 CÐN QTM 15A 8.51 ..nt..
37 0468151089 Nguyễn Đức Thuần 19/04/91 CÐN QTM 15A 8.14 ..nt..
38 0462151146 Lâm Văn Rở 12/01/97 CÐN SCCK 15B 8.28 ..nt..
39 0221151114 Phan Khắc Hoàng 16/06/96 TC CKCT 15B 8.62 ..nt..
40 0221151170 Lợi Quang 17/06/89 TC CKCT 15B 8.64 ..nt..
41 0223151032 Nguyễn Quốc Huy 02/11/97 TC CKĐL 15A 8.04 ..nt..
42 0224151035 Nguyễn Văn Lâm 01/10/86 TC ĐCN 15A 8.09 ..nt..
43 0224151078 Huỳnh Ngọc Minh Trí 27/09/92 TC ĐCN 15A 8.64 ..nt..
44 0226151057 Nguyễn Hoàng Phúc 17/09/97 TC ĐT 15A 8.19 ..nt..
45 0226151132 Võ Văn Lớn 08/11/94 TC ĐT 15B 8.22 ..nt..
46 0226151138 Bùi Bảo Ngọc 31/12/97 TC ĐT 15B 8.45 ..nt..
47 0225151014 Nguyễn Sơn Đông 12/06/91 TC NL 15A 8.36 ..nt..
48 0225151029 Trần Văn Hưng 26/10/94 TC NL 15A 8.21 ..nt..
49 0225151047 Lê Bình Trí Nguyên 02/10/94 TC NL 15A 8.28 ..nt..
50 0225151073 Dương Văn Tiến 14/07/97 TC NL 15A 8.66 ..nt..
51 0225151115 Trần Văn Hạnh 21/12/93 TC NL 15B 8.27 ..nt..
52 0227151028 Nguyễn Quốc Hùng 18/08/96 TC TH 15A 8.48 ..nt..
53 0227151032 Trần Thiện Khánh 28/04/97 TC TH 15A 8.28 ..nt..
54 0227151040 Lâm Thiên Phú 01/11/97 TC TH 15A 8.25 ..nt..
55 0227151045 Nguyễn Thanh Tân 26/08/94 TC TH 15A 8.27 ..nt..
Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TUYEN-DUONG-HSSV-CO-KET-QUA-HOC-TAP-TOT.xlsx 67.697 KB