THÔNG BÁO V/v Tổ chức “Ngày Đoàn viên – Ngày làm việc tốt” năm 2021 Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Số: 27-TB/CĐKTCT-ĐTN

TP. HCM, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức “Ngày Đoàn viên – Ngày làm việc tốt” năm 2021

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 – 26/3/2021)

-------------------

Thực hiện Kế hoạch Số 26-TB/CĐKTCT-ĐTN ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ban thường vụ đoàn trường về việc Tổ chức Tháng thanh niên năm 2021; Thiết thực Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), thi đua lập thành tích chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), Chào mừng Kỷ niệm 115 năm thành lập trường (20/2/1906-20/02/2021); Ban thường vụ đoàn trường thông báo về việc tổ chức “Ngày Đoàn viên – Ngày làm việc tốt” năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tạo phong trào hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên;

Tăng cường sự quan tâm, chăm lo,bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

2. Yêu cầu:

Công tác tổ chức đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế;

Hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo lực lượng Đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo dấu ấn trong đoàn viên thanh niên và xã hội;

Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo từ cấp trường đến cơ sở, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cán bộ Đoàn về nội dung và biện pháp thực hiện.

II. CHỦ ĐỀ

Tuổi trẻ Cao Thắng “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG:

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút  đến 16 giờ 30 phút, ngày 21/3/2021 (Chủ nhật).

2. Địa điểm: Hội trường A, Sân trường.

3. Đối tượng:

- Ban chấp hành chi đoàn, chi hội sinh viên K19, K20, BCH Chi đoàn giảng viên các Khoa, Bộ môn (Bí thư, Phó bí thư, UV BCH Chi đoàn, Chi hội trưởng, Chi hội phó, UV BCH Chi hội) đang học tập và công tác tại trường, riêng đối với các chi đoàn, chi hội K18 tùy vào điều kiện học tập, thực tập, quan tâm tham dự.

- Các đồng chí là CTV VP Đoàn TN – Hội sinh viên, Thành viên Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc, sinh viên quan tâm tham dự.

Lưu ý: Đối với cán bộ tại các chi đoàn, chi hội vắng phải có đơn xin phép gửi về VP Đoàn - Hội trước 18/3/2021 (Thứ năm), trong đơn phải có ý kiến của GVCN hoặc Bí thư Chi đoàn GV Khoa/Bộ môn làm căn cứ xét rèn luyện tháng sinh viên và đánh giá chất lượng đoàn viên hằng năm.

4. Phương thức nộp danh sách:

- Bí thư chi đoàn các lớp Khóa 19, Khóa 20 dùng Emai định dạng @caothang.edu.vn để thực hiện tổng hợp và nhập Danh sách đại biểu tham dự qua đường dẫn trang tính trực tuyến: https://by.com.vn/9C1JXE hoặc quét QR Code bên dưới để thực hiện, thời gian hoàn tất: Trước 17 giờ  00 phút, ngày 18/3/2021.

- Cá nhân các đồng chí quan tâm tham dự đăng ký thông qua đường dẫn: https://by.com.vn/iMPyzT hoặc quét QR-Code bên dưới để đăng ký.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Tuyên truyền giáo dục truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021);

2. Tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu năm học 2020-2021; (Đoàn trường Ban hành thông báo, hướng dẫn việc xét chọn theo văn bản đi kèm)

3. Tổ chức ngày chủ nhật xanh hướng đến tuyên truyền “Giờ trái đất” năm 2021;

4. Tổ chức các hoạt động vận động, sinh hoạt tập thể, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao,…;

5. Tổ chức khu vực hiến kế, đóng góp ý tưởng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội;

(Chi tiết chương trình theo văn bản đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban tổ chức:

- Đ/c Tống Thành Hậu       Bí thư Đoàn trường                                  Trưởng ban

- Đ/c Hồ Thanh Bảo           Phó Bí thư Đoàn trường                           Phó Ban

                                           Chủ tịch Hội sinh viên trường                

- Đ/c Trần Quốc Tuấn        UV BCH Đoàn trường                             Thành viên

- Đ/c Nguyễn Nhật Tân      UV BCH Đoàn trường                             Thành viên

- Đ/c Huỳnh Lan Thư         UV BCH Hội sinh viên trường                  Thành viên

- Các đồng chí UV BCH Đoàn trường, Hội sinh viên trường             Thành Viên

2. Nhiệm vụ:

Đoàn trường, Hội sinh viên trường:

  • Triển khai thực hiện các công tác tổ chức theo văn bản phân công nhiệm vụ tại cuộc họp Ban tổ chức;
  • Ban hành hướng dẫn xét chọn Cán bộ đoàn tiêu biểu năm học 2020-2021;

Chi đoàn, chi hội:

  • Bí thư chi đoàn lập danh sách đại biểu tham dự đầy đủ đúng thành phần như thông báo;
  • Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên sinh viên tham gia hoạt động;

3. Tiến độ Thực hiện

- 05/3/2021 – 08/3/2021: Xác lập phương án tổ chức, xin ý kiến Đảng ủy, Giám hiệu, ban hành thông báo;

- Từ ngày 08/3/2021 – 18/3/2021: Chi đoàn tổng hợp danh sách gửi về Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường thông qua đường dẫn trực tuyến;

- Ngày 21/3/2021: Tổ chức các nội dung trong chương trình;

- Ngày 25/3/2021: Hội nghị tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

4. Đề xuất, kiến nghị:

- Ban chủ nhiệm: Câu lạc bộ âm nhạc Cao Thắng, Câu lạc bộ truyền thông & Tổ chức sự kiện Cao Thắng, các câu lạc bộ, đội nhóm khác trực thuộc Hội sinh viên, Khoa /Bộ môn tham gia phối hợp tổ chức thực hiện.

Trên đây là thông báo tổ chức Ngày đoàn viên – “Ngày làm việc tốt” Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), đề nghị các chi đoàn, chi hội thực hiện nghiêm túc theo thông báo./.

ĐẢNG ỦY – GIÁM HIỆU, Duyệt

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Tống Thành Hậu

Nơi nhận:

  • TĐ: BMT.ANQP.ĐBDC, TNTH, CNLĐ, VP; (Để BC)
  • Đảng ủy, Ban Giám hiệu; (Để BC)
  • UVBCH Đoàn – Hội trường; (Để T/h)
  • Phòng/Khoa/BM/GVCN; (P/h)
  • Lưu VP H.

                                                                    

QR-Code Cán bộ lớp cập nhật danh sách đại biểu                       QR-Code Cán nhân đăng ký tham gia

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Tổ chức “Ngày Đoàn viên – Ngày làm việc tốt” năm 2021

Kèm theo Thông báo Số Số: 27-TB/CĐKTCT-ĐTN

-------------------

STT

Thời gian

Nội dung chương trình

Ghi chú

1

07g00 – 07g30

     Tập trung và điểm danh

 

2

07g30 – 08g00

     Hoạt náo, sinh hoạt đầu giờ

 

3

08g00 – 08g40

     Ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

     Vinh danh gương cán bộ Đoàn tiêu biểu

 

4

08g40 – 09g00

     Minigame trúng thưởng hình thức trực tuyến

 

5

09g00 – 11g00

     Ra quân tổng vệ sinh khuôn viên trường;

     Tham gia sinh hoạt tập thể, các trò chơi vận động

 

6

11g00 – 13g00

     Sinh hoạt theo Khoa/Bộ Môn (nội dung các Khoa/Bộ môn chủ động chuẩn bị, có thể phối hợp giữa các đơn vị)

 

7

13g00 – 14g30

     Sinh hoạt chuyên đề 1

 

8

14g30 – 14g45

     Giải lao giữa giờ

 

9

14g45 – 16g15

     Sinh hoạt chuyên đề 2

 

10

16g15 – 16g30

     Chụp hình lưu niệm