Thông báo số 42-TB/CĐKTCT-ĐTN V/v Triển khai và tiếp nhận hồ sơ xét học bổng của Ban Liên lạc Cựu HSSV năm 2021

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

Số: 42-TB/CĐKTCT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP. HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Triển khai và tiếp nhận hồ sơ xét học bổng của

Ban Liên lạc Cựu HSSV năm 2021

--------

Nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên, khích lệ những sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện; Hồ sơ học bổng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của các Đơn vị tài trợ, nay Đoàn trường thông báo triển khai hồ sơ dự xét học bổng của HSSV trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

- Sinh viên đang học tập tại trường.

- Có điểm trung bình của học kỳ gần nhất đạt từ 6.5 trở lên (không bị nợ môn).

- Rèn luyện đạt loại A.

* Điều kiện cộng điểm ưu tiên, cụ thể như sau:

+ 2,0 điểm: Sinh viên có sổ hộ nghèo (minh chứng bản photocopy sổ hộ nghèo, không cần công chứng);

+ 1,5 điểm: Sinh viên có sổ cận nghèo (minh chứng bản photocopy sổ hộ cận nghèo, không cần công chứng);

+ 1,0 điểm: Sinh viên có cha mẹ bị mất việc hoặc giảm giờ làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (minh chứng bằng các chứng từ của cơ quan, công ty, xí nghiệp cấp hoặc có xác nhận tại địa phương);

+ 1,0 điểm: Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ (bản photocopy giấy chứng tử, không cần công chứng);

+ 1,0 điểm: Sinh viên có cha, mẹ, anh chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật (minh chứng bằng mẫu đơn có xác nhận mộc đỏ tại địa phương thường trú);

+ 1,0 điểm/lần: Sinh viên có thành tích trong việc cứu người, phòng chống tệ nạn xã hội,…được báo đài đưa tin hoặc địa phương xác nhận.

+ 1,0 điểm/giấy khen, bằng khen: Sinh viên nhận giấy khen, bằng khen từ cấp trường, thành phố, tỉnh (minh chứng photo giấy khen, bằng khen, không cần công chứng);

+ 0,6 điểm: Sinh viên là lớp trưởng, bí thư Đoàn hoàn thành tốt vai trò (minh chứng bằng thư giới thiệu của Giáo viên chủ nhiệm hoặc đoàn trường, hội sinh viên trường).

+ 0,6 điểm: Sinh viên là Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (minh chứng đơn xác nhận có chữ ký của Thường trực Đoàn trường hoặc Chủ tịch Hội sinh viên trường);

+ 0,4 điểm/lần: Sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh, xuân tình nguyện (minh chứng bằng bản photocopy giấy chứng nhận tham gia, với hiến máu tình nguyện sinh viên photocopy thẻ hiến máu; các giấy tờ trên không cần công chứng).

+ 0,4 điểm/giấy khen, bằng khen: Học sinh, sinh viện nhận giấy khen, bằng khen từ cấp Đoàn, Hội trường, quận, huyện hoặc tương đương.

+ 0,3 điểm: Sinh viên là lớp phó, phó bí thư Đoàn (minh chứng đơn xác nhận có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, bộ môn quản lý ngành đang theo học).

+ 0,3 điểm/lần: Sinh viên tham gia cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ được tổ chức từ cấp trường trở lên (minh chứng giấy chứng nhận tham gia hoặc hình ảnh, Video clip)

+ 0,3 điểm/lần: Sinh viên tham gia các hoạt động được huy động từ các đơn vị trong trường, …(minh chứng giấy chứng nhận tham gia hoặc giấy xác nhận từ các đơn vị huy động).

Lưu ý: Các minh chứng để cộng điểm trong quá trình xét học bổng có giá trị trong thời gian 12 tháng.

Các minh chứng liên quan đến hoạt động của Đoàn trường, Hội sinh viên trường sinh viên có thể viết đơn xin xác nhận kèm theo minh chứng hình ảnh đối chứng để đoàn trường, hội sinh viên trường xác nhận vào đơn.

2. Hồ sơ dự xét học bổng bao gồm:

- Sinh viên nộp đơn xét học bổng (Sinh viên nhận mẫu đơn tại văn phòng Đoàn - Hội trường hoặc download tại địa chỉ: http://doanhoi.caothang.edu.vn/) có dán ảnh và ý kiến xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm. Trong đơn sinh viên trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (có thể viết tay riêng trên trang giấy khổ A4);

- Các minh chứng liên quan đến các điều kiện cộng điểm ưu tiên.

3. Thời gian - Địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00 phút, ngày 15/4/2021 (Thứ 5).

- Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp Thầy Nguyễn Thiện Thông – Phó Bí thư Đoàn trường, SĐT: 0967.488.660 tại văn phòng Bộ môn Điện tử - Viễn thông – Lầu 6, nhà F.

4. Quy trình xét học bổng:

-  Bước 1: Sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như mục 2.

- Bước 2: Sinh viên hoàn thành các giấy tờ liên quan để Đoàn trường trình các Đơn vị liên quan. Nếu sinh viên không đủ minh chứng giống đã khai; Đoàn trường sẽ hủy kết quả và tuyển chọn sinh viên khác bổ sung.

- Bước 3: Khi có thông tin học bổng từ các Đơn vị tài trợ; Đoàn trường sẽ phối hợp với các Đơn vị liên quan xét duyệt dựa trên danh sách hồ sơ học bổng SV phù hợp với các tiêu chí, yêu cầu của Đơn vị tài trợ và niêm yết danh sách kết quả SV nhận học bổng tại các bản tin và website của Đoàn trường, thông tin đến SV.

- Bước 4: SV nhận học bổng theo thông báo của của Đoàn trường (Số tiền học bổng được nhận phải sử dụng vào mục đích học tập), viết thư cảm ơn (Viết tay riêng trên trang giấy khổ A4) và gửi về thầy Hồ Thanh Bảo – Phòng CTCT-HSSV để gửi cho đơn vị tài trợ học bổng.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường kính đề nghị Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên Bộ môn, Cán Bộ lớp triển khai rộng rãi đến Sinh viên được biết và nộp hồ sơ xét chọn./.

                                                                                                  

                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

                                                                          TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                            BÍ THƯ

                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                    Tống Thành Hậu