Thông tin chi tiết lớp Đối tượng kết nạp Đảng lần 2_Năm học 2018 - 2019

Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin lớp Đối tượng Kết nạp Đảng cho Quần chúng ưu tú cụ thể như sau:

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Thông tin chi tiết lớp Đối tượng kết nạp Đảng lần 2

Năm học 2018 - 2019

--------

Căn cứ công văn số 189-CV/BTG.ĐUK ngày 22/04/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM về việc thông tin chi tiết lớp Đối tượng kết nạp Đảng tháng 05/2019;

Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin lớp Đối tượng Kết nạp Đảng cho Quần chúng ưu tú cụ thể như sau:

- Nội dung: 5 bài theo tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên đối tượng kết nạp đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Thời gian: 04 ngày, ngày 18/05/2019 (Thứ 7), 19/05/2019 (Chủ nhật) học tại lớp, ngày 20/05/2019 (Thứ 2), 21/05/2019 (Thứ 3) thảo luận tại đơn vị và làm bài thu hoạch.

+ Buổi sáng: Từ 7g30 đến 11g00

+ Buổi chiều: Từ 13g30 đến 16g00

- Địa điểm: Hội trường E6, E7 lầu 1- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM (Địa chỉ: 182 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)

- Danh sách HSSV tham gia lớp Cảm tình Đảng:

STT

MÃ SỐ

HSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

1

0301181099

Lê Vũ

Trường

CÐ CK 18A

 

2

0301181171

Phạm Hoàng

Phi

CÐ CK 18B

 

3

0301181195

Lê Ngọc Phương

Thúy

CÐ CK 18B

 

4

0301181209

Võ Tấn

Vinh

CÐ CK 18B

 

5

0462181044

Đỗ Ngô Minh

Ngọc

CÐN SCCK 18

 

6

0302171221

Lê Văn

Tâm

CÐ ÔTÔ 17B

 

7

0302171230

Nguyễn Hữu

Thi

CÐ ÔTÔ 17B

 

8

0302171244

Mai Minh

Trung

CÐ ÔTÔ 17B

 

9

0302171325

Trương Thái Hữu

Nhân

CÐ ÔTÔ 17C

 

10

0302171367

Hoàng Đình Hải

Triều

CÐ ÔTÔ 17C

 

11

0465181331

Trương Văn

Lộc

CÐN ÔTÔ 18D

 

12

0465181339

Nguyễn Quốc

Ngữ

CÐN ÔTÔ 18D

 

13

0465181374

Trần Minh

Trung

CÐN ÔTÔ 18D

 

14

0303181431

Võ Phương Minh

Mẫn

CÐ Đ, ĐT 18E

 

15

0304161043

Trần Khổng

Kha

CÐ NL 16A

 

16

0304161085

Lê Ngọc

Thuận

CÐ NL 16A

 

17

0304161101

Phạm Hoàng

Vân

CÐ NL 16A

 

18

0309171064

Huỳnh Kim

Ngọc

CÐ TĐ 17A

 

19

0309171116

Huỳnh Tấn

CÐ TĐ 17A

 

20

0464171069

Đào Gia

Quy

CÐN KTML 17A

 

21

0464181013

Phan Võ Anh

Dương

CÐN KTML 18A

 

22

0464181043

Nguyễn Quang

Linh

CÐN KTML 18A

 

23

0464181052

Trần Huy

Phát

CÐN KTML 18A

 

24

0464181101

Huỳnh Lê Anh

Đạt

CÐN KTML 18B

 

25

0464181122

Khiết

CÐN KTML 18B

 

26

0306171370

Lê Duy

Nam

CÐ TH 17D

 

27

0468181201

Lê Khánh

Dương

CÐN QTM 18C

 

28

0468181238

Đỗ Nhựt

Nam

CÐN QTM 18C

 

- Ban Thường vụ Đoàn trường phân công Đ/c Lê Ngọc Phương Thúy, SĐT: 0925902545 phát tài liệu, điểm danh, nhận bài thu hoạch của các đồng chí tham dự lớp học.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đồng chí  thực hiện nghiêm túc theo thông báo./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy – BGH trường (để báo cáo);

- BCH các chi đoàn (để thực hiện);

- Website Trường - Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Lê Hiếu Để