KH 6823 - Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Lần thứ 30 - Năm 2023

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BCH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

* * *

Số: 68-KH/CĐKTCT-HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

Lần thứ 30 - Năm 2023

-------

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của hội viên, thanh niên, sinh viên trường trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, qua đó thiết thực chào mừng Đại hội, Hội nghị Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Khẳng định ý nghĩa, vai trò và hiệu quả và sức lan tỏa của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè của thanh niên, sinh viên Thành phố (1993 - 2023).

Tạo môi trường thực tiễn sinh động để hội viên, sinh viên trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tạo điều kiện cho chiến sĩ tình nguyện Mùa hè và thanh niên, người dân tại các mặt trận kết nối trên mọi mặt đời sống, giao lưu văn hóa, học tập lẫn nhau.

Thực hiện hiệu quả công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo nguyên tắc, an toàn, kỷ luật, hiệu quả; xác lập các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, sáng tạo, gắn với nhu cầu của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực.

Tăng cường các giải pháp kết nối tổ chức hoạt động tình nguyện trên không gian mạng, kết nối các nguồn lực xã hội cùng tham gia, trong tham gia các công trình, phần việc.

Các hoạt động tình nguyện cần được chuẩn bị chu đáo về nội dung và phương thức tổ chức, linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

II. CHỦ ĐỀ:

“Tự hào, tiếp bước 30 mùa hè tình nguyện”

III. THỜI GIAN - ĐỊA BÀN - LỰC LƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian: Từ ngày 11/6/2023 đến ngày 06/8/2023, cao điểm Chiến dịch diễn ra từ ngày 09/7/2023 đến ngày 30/7/2023.

1.1. Lễ ra quân chiến dịch cấp thành phố: Ngày 11/6/2023 (Chủ nhật).

1.2. Lễ ra quân chiến dịch cấp trường: Ngày 09/7/2023 (Chủ nhật).

1.3. Lễ hội quân chiến dịch: Ngày 06/8/2023, trong khuôn khổ Ngày hội của những người tình nguyện lần thứ 16 - năm 2023 và Chương trình kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố (1994 - 2023), tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023

2. Địa bàn công tác:

2.1. Địa bàn trọng điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ và các huyện ngoại thành)

2.2. Địa bàn tỉnh: xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

2.3. Địa bàn biển đảo: Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Lực lượng tham gia:

3.1. Đối tượng:

Hội viên, sinh viên, đang hoc tập tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Mời cựu chiến sĩ tình nguyện cùng tham gia các hoạt động.

3.2. Số lượng: dự kiến tiếp nhận ít nhất 500 lượt chiến sĩ tham gia.

IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, CÔNG TRÌNH:

4.1. Hệ thống chỉ tiêu:

1. Có ít nhất 01 công trình cấp cơ sở kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố.

2. Phấn đấu có 01 chiến sĩ tình nguyện được kết nạp Đảng trong Chiến dịch.

3. Đóng góp ít nhất 200 ý tưởng, sáng kiến, trong đó ít nhất 01 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn.

4. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho ít nhất 500 lượt sinh viên.

5. Trồng mới 100 cây xanh.

6. Nâng cấp, bê tông hóa 50m đường.

7. Xây mới, sửa chữa 01 nhà tình bạn, nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

8. Phối hợp tổ chức ít nhất 01 lớp trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi.

4.2. Thành lập các đội hình chuyên:

- Đội hình “Chuyên điện” tình nguyện sửa chữa và lắp mới hệ thống điện sinh hoạt cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hộ nghèo;

- Đội hình “Tuyên truyền và bảo vệ môi trường” tình nguyện tổ chức các ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh hàng tuần: Nội dung dọn dẹp, vệ sinh bên trong và xung quanh trường;

- Đội hình “Sơn vẽ” tình nguyện sơn vẽ trang trí các mảng tường;

- Đội hình “Sân chơi khoa học” tình nguyện tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi, sân chơi trải nghiệm sáng tạo, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn;

- Đội hình “Bảo trì máy tính” tình nguyện hỗ trợ kiểm tra sửa chữa máy tính tại các trường tiểu học trên địa bàn quận 1.

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và tiếp tục phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh hiệu quả:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sinh viên về bảo vệ môi trường gắn với trào lưu “sống xanh” được triển khai trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện xây dựng văn hóa đọc, văn hóa thưởng thức; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và người dân về văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, luật an ninh mạng...; tiếp tục duy trì và phát huy các đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; phòng, chống ma túy.

- Tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn;  kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trường.

2. Tình nguyện xây dựng nông thôn mới:

- Tổ chức thực hiện các công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng nông thôn như: tuyến đường hoa, thắp sáng đường giao thông nông thôn; nâng cấp, bê tông hóa tuyến đường nông thôn.

- Phát huy các đội hình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện, tổ chức các  lớp phổ cập kiến thức về tin học, trang bị kỹ năng thực hành xã hội thanh thiếu nhi, bảo vệ môi trường. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động tình nguyện để tăng hiệu quả hoạt động.

3. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia đảm bảo an sinh xã hội:

- Tổ chức chương trình Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023); phát động mỗi chiến sĩ tình nguyện đóng góp 01 ngọn nến và vận động 01 thanh niên tham gia chương trình, đồng thời chia sẻ, lan tỏa “ngọn nến điện tử” trên mạng xã hội.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, phụng dưỡng các Ba, Má phong trào học sinh, sinh viên, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

- Sửa chữa các nhà tình nghĩa, nhà tình thương; sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tham gia cải tạo, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa - lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo, thanh niên khuyết tật, người già neo đơn, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

4. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế:

- Tổ chức các chương trình hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tư vấn, hỗ trợ thanh niên phát triển các ý tưởng sáng tạo, tư vấn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật…

- Tổ chức các hành trình trải nghiệm thực tế, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các đội hình tình nguyện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội; các đội hình tư vấn sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức hoạt động hướng dẫn người dân, thanh niên, sinh viên cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

5. Tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”:

- Phát huy lực lượng Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tham gia phụ trách hè tại địa phương.

- Vận động, quyên góp, trao tặng tủ sách thiếu nhi; tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Tổ chức chương trình gây quỹ học bổng, tặng xe đạp, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, khăn quàng đỏ cho đội viên, thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng vệ cho thiếu nhi; tổ chức các lớp ôn tập hè, bồi dưỡng năng khiếu, tiếng Anh thiếu nhi.

- Thực hiện các công trình sơn, sửa, trang trí các trường tiểu học, mầm non, nâng cấp sân chơi thiếu nhi.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2023 chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

6. Các hoạt động tình nguyện trên không gian mạng:

- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường để hội viên, thanh niên, sinh viên tham gia đóng góp 200 ý tưởng, sáng kiến trên Cổng thông tin sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với tham gia xây dựng đô thị thông minh và tham gia giải quyết các vấn đề khó của Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” gắn với tuyên truyền các câu chuyện đẹp của chiến sĩ tình nguyện trong chiến dịch, các công trình, sản phẩm cụ thể phục vụ cho sự phát triển của địa phương, đơn vị.

- Phát động tuyên tuyền, lan tỏa tinh thần tình nguyện thông qua các hoạt động trực tuyến trên không gian mạng xã hội.

7. Các ngày hoạt động cao điểm:

- Ngày 11/6/2023: Lễ ra quân các Chương trình, chiến dịch tình nguyện hè gắn với Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”.

- Ngày 25/6/2023: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội”, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

- Ngày 09/7/2023: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì môi trường”.

- Ngày 15/7/2023: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia chuyển đổi số”.

- Ngày 23/7/2023: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội”, chương trình “Thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ” gắn với Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 150.

- Ngày 30/7/2023: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.

- Ngày 06/8/2023: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”, Lễ hội quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè, Chương trình kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố.

VI. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHIẾN DỊCH:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ban hành kế hoạch đến 24/06/2023

2. Hình thức đăng ký:

Qua link: https://forms.gle/Eg9oNGnmrM5V4meLA

Hoặc quét mã QR:

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

- Thầy Nguyễn Công Thành

- Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng ban

- Thầy Trương Quang Trung

- Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng phòng CTCT - HSSV

- Phó ban

- Thầy Tống Thanh Nhân

- Đảng ủy viên Phụ trách Công tác thanh niên, Trưởng phòng HCQT

- Phó ban

- Thầy Tống Thành Hậu

- Bí thư Đoàn Trường

- Thành viên

2. Thành lập Ban chỉ huy:

- Đ/c Hồ Thanh Bảo

- Phó Bí thư Đoàn trường,

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

- Chỉ huy trưởng

- Đ/c Phạm Hồng Phong

- UVBCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

- Chỉ huy phó

- Đ/c Huỳnh Thị Bích Thảo

- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

- Chỉ huy phó

- Đ/c Trần Dương Chí Tâm

- UVBTK Hội Sinh viên trường

- Thành viên

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Anh Thi

- UVBTK Hội Sinh viên trường

- Thành viên

- Đ/c Trần Hoàng Vương

- UVBCH Hội Sinh viên trường

- Thành viên

- Đ/c Hoàng Thị Ngọc Anh

- UVBCH Hội Sinh viên trường

- Thành viên

- Đ/c Vương Mỹ Phương

- UVBCH Hội Sinh viên trường

- Thành viên

- Đ/c Trần Thị Kim Ngân

- UVBKT Hội Sinh viên trường

- Thành viên

- Các đồng chí là UVBCH Đoàn trường – UVBCH Hội Sinh viên trường, Chi đoàn giảng viên các Khoa, Chi đoàn lớp

- Thành viên

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 05/2023:

- Xây dựng Kế hoạch xin ý kiến Đảng ủy – Ban Giám hiệu

- Từ 05/06 – 24/06/2023:

- Triển khai Kế hoạch đến từng chi Đoàn, chi Hội; Nhận danh sách đăng ký; Chuẩn bị các điều kiện cho chiến dịch

- Từ 25/06 – 30/06/2023:

- Tổng hợp danh sách, tuyển chọn chiến sĩ tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh

- Từ  01/07 – 07/07/2023:

- Tập huấn các chiến sĩ

- Ngày 08/07/2023:

- Tổ chức lễ ra quân cấp trường

- Từ 08/07 – 30/07/2023:

- Thực hiện chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh

- Ngày 06/08/2023:

- Kết thúc chiến dịch, Ngày hội của những người tình nguyện lần thứ 16 - năm 2023 và Chương trình kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố (1994 - 2023), tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023

- Tháng 08/2023:

- Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm.

Ý KIẾN ĐẢNG Ỷ - GIÁM HIỆU

Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật