Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến của toàn thể CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV toàn trường trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy sức trẻ Cao Thắng tạo bước đột phá trong việc xây dựng hình ảnh “Thanh niên Cao Thắng”; góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TP. HCM

BCH. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

Số: …..- KHLT/CĐKTCT/ĐTN-HSV

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 05 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018

--------

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV toàn trường; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 112 năm ngày thành lập & ngày truyền thống trường (1906 – 2018).

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến của toàn thể CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV toàn trường trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy sức trẻ Cao Thắng tạo bước đột phá trong việc xây dựng hình ảnh “Thanh niên Cao Thắng”; góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Tạo môi trường thực tiễn sinh động để CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển bền vững.

2. Yêu cầu:

- Phát huy tổng thể các nguồn lực xã hội để thực hiện chiến dịch, tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

- Hoạt động thiết thực, hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp, tạo dấu ấn với chiến sĩ và xã hội.

- Có công trình, sản phẩm cụ thể trong chiến dịch theo phương châm “Mỗi chiến sĩ tình nguyện một hoạt động, mỗi đội hình một công trình thanh niên tình nguyện”; tổ chức, thực hiện các hoạt động theo phương châm hành động “An toàn - kỷ luật - thiết thực - hiệu quả - sáng tạo”; thực hiện hiệu quả các khẩu hiệu “Chiến sĩ Mùa hè xanh ở dân thương - làm dân tin - đi dân nhớ”; “Chiến sĩ Mùa hè xanh năng động, sáng tạo, tình nguyện vì dân”.

- Lực lượng tham gia chiến dịch là toàn thể CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV toàn trường đang học tập, làm việc tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng trước, trong và sau chiến dịch.

- Chú trọng trong công tác vận động, thu hút thanh niên tình nguyện nước ngoài tham gia chiến dịch.

- Chiến sĩ tham gia chiến dịch trên tinh thần tình nguyện, không giới hạn độ tuổi và không phân bổ chỉ tiêu, số lượng.

II. ĐỊA BÀN - THỜI GIAN - LỰC LƯỢNG THAM GIA:

1. Địa bàn công tác:

1.1. Địa bàn trọng điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ ĐỀ:

“Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh góp sức xây dựng

Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

1.2. Địa bàn biển đảo: đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)

1.3. Địa bàn tỉnh: Thành lập 01 đội thường trực tại địa bàn: xã Phú Khánh, xã An Qui Huyện Thạnh Phú – Tỉnh Bến Tre

1.4. Đội hình chuyên Điện: Thành lập 01 đội thường trực tại trường để hỗ trợ cho các mặt trận.

 

2. Thời gian: Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/07/2018 đến 05/08/2018.

3. Lực lượng tham gia: Dự kiến tổng số lượng HSSV tham gia dự kiến là 200 chiến sĩ.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG CHIẾN DỊCH:

3.1. Thực hiện các chương trình trọng điểm, theo sự phân công của cấp thành.

- Thành lập 01 đội hình chuyên điện: sửa chữa và lắp mới hệ thống điện sinh hoạt cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hộ nghèo (theo hỗ trợ và phân công của thành Đoàn) tại mặt trận huyện Nhà Bè, TP. HCM.

- Thành lập 01 đội hình tuyên truyền và bảo vệ môi trường: thực hiện tại Ký túc xá trường và địa bàn Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; thực hiện theo công trình trọng điểm (Nội dung chi tiết theo thông báo phân công của Thành Đoàn).

- Thực hiện các ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh hàng tuần: Nội dung dọn dẹp, vệ sinh bên trong và xung quanh trường.

3.2. Các chương trình trọng điểm cấp trường tại các địa bàn Tỉnh:

- Tại xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre:

+ Hỗ trợ nhân lực và kinh phí xây dựng 350m đường giao thông nông thôn.

+ Hỗ trợ ngày công xây dựng 1 căn nhà tình thương tại xã Phú Khánh; liên kết với trường Học viện hang không xây dựng 1 căn nhà tình thương tại xã An Qui cho hộ nghèo tại địa phương.

+ Thắp sáng 1 km đường nông thôn.

+ Thăm, tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

+ Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao.

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHIẾN DỊCH

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ban hành kế hoạch đến 22/06/2018

2. Hình thức đăng ký: Nhận và nộp lại trực tiếp Phiếu đăng ký tại Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường (tầng 5 – Khu nhà F). Các bạn HSSV điền đầy đủ thông tin và dán ảnh vào Phiếu đăng ký.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác hỗ trợ:

Ban Chỉ huy chiến dịch cấp trường tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, chi uỷ - Lãnh đạo các khoa/ bộ môn trong việc hỗ trợ tạo mọi điều kiện để tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018 thành công.

1.1 Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường:

   - Chỉ đạo BCH cấp Trường trong công tác chuẩn bị, tiến hành và tổng kết chiến dịch.

   - Hỗ trợ kinh phí di chuyển, kinh phí ăn, ở của chiến sĩ (Theo dự trù kinh phí năm học).

1.2 Chi uỷ - Lãnh đạo Khoa/bộ môn:

- Tạo mọi điều kiện để CB-GV-CNV, Đoàn viên, hội viên, thanh niên, HSSV trong khoa/Bộ môn tham gia và hoàn thành tốt chiến dịch tình nguyện.

2. Công tác chuẩn bị và thực hiện các nội dung chiến dịch:

2.1 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường:

 - Lên kế hoạch tổ chức chiến dịch cụ thể, đi tiền trạm, khảo sát địa bàn tại các mặt trận, xác định các chỉ tiêu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chiến dịch.

- Phối hợp với các địa phương chuẩn bị phương tiện di chuyển (đi và về) cho chiến sĩ.

- Tổ chức tập huấn, tuyển chọn chiến sĩ tham gia chiến dịch. Mỗi hoạt động trong chiến dịch phải được nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo.

- Thống nhất ý chí và hành động từ Ban Chỉ huy cấp trường đến từng chiến sĩ nhằm mang lại hiệu quả công tác cao nhất.

2.2. Các chi Đoàn giảng viên:

- Ban chấp hành Chi đoàn giảng viên tham mưu với Chủ nhiệm Khoa hỗ trợ về nhân lực  và vận động các nguồn kinh phí thực hiện nội dung của chiến dịch theo sự phân công như sau:

* Nội dung thực hiện tại các mặt trận:

+ Khoa Điện tử Tin học, Cơ khí động lực: Phụ trách các nội dung hoạt động tại mặt trận tỉnh Bến Tre.

+ Khoa Điện – Điện lạnh: Thành lập 01 đội hình chuyên điện: sửa chữa và lắp mới hệ thống điện sinh hoạt cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hộ nghèo (theo hỗ trợ và phân công của thành Đoàn)

+ Khoa Cơ khí: Thành lập 01 đội hình tuyên truyền và bảo vệ môi trường: thực hiện tại Ký túc xá trường và địa bàn Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; thực hiện theo công trình trọng điểm (Nội dung chi tiết theo thông báo phân công của Thành Đoàn).

+ Chi đoàn Khối cán bộ và Khoa GD ĐC, Bộ môn kinh tế: Thực hiện các ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh hàng tuần: Nội dung dọn dẹp, vệ sinh bên trong và xung quanh trường, tại KTX, hỗ trợ các chương trình giao lưu văn nghệ tại các mặt trận MHX.

* Chi đoàn Giảng viên của Khoa chủ động lên kế hoạch, đi tiền trạm, vận động và tuyển chọn các bạn HSSV của Khoa tham gia thực hiện các nội dung của chiến dịch.

* Vận động kinh phí thực hiện:

+ Ban chấp hành Chi đoàn giảng viên tham mưu với Lãnh đạo Khoa hỗ trợ vận động kinh phí từ giảng viên (50.000đ/1GV) và các nguồn kinh phí khác để đảm bảo nội dung của chiến dịch.

+ Ban chấp hành Chi đoàn lớp tham mưu với GVCN nhiệm lớp hỗ trợ vận động kinh phí từ các bạn HSSV (200.000đ/lớp) và các nguồn kinh phí khác để đảm bảo nội dung của chiến dịch.

2.2  Các chi Đoàn, chi Hội Sinh viên:

- Vận động các bạn học sinh, sinh viên quyên góp xây dựng 1 tủ sách tri thức (trị giá 10 triệu đồng); vận động tham gia chiến dịch và quyên góp sách vở, quần áo… cho chiến dịch.

- Chuẩn bị công tác tư tưởng cho chiến sĩ của mình. Ở những địa bàn xa, yêu cầu các Liên chi hội SV báo cáo chính xác tình trạng sức khỏe của chiến sĩ.

- Tham mưu cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, Chi ủy – Lãnh đạo Khoa có những hình thức hỗ trợ sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện.

- Đăng ký tham gia online tại đường link: https://goo.gl/forms/RhAD0qPfyikfyCzl1

3. Công tác tổng kết, khen thưởng: có hướng dẫn và thông báo riêng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

1. ThS. Nguyễn Công Thành

- Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2. TS. Lê Đình Kha

- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Phó ban

3. ThS. Trương Quang Trung

- Trưởng phòng CTCT-HSSV

Thành viên

4. Thầy Nguyễn Thanh Nhã

- Trưởng phòng HCQT

Thành viên

2. Thành lập Ban chỉ huy:

1. Đ/c Lê Hiếu Để

- Bí thư Đoàn trường

Chỉ huy trưởng

2. Đ/c Nguyễn Thiện Thông

- Phó Bí thư Đoàn trường

Chỉ huy phó

3. Đ/c Tống Thành Hậu

- Phó Bí thư Đoàn trường

Chỉ huy phó

4. Đ/c Dương Văn Ba

- UV BTV Đoàn trường

Thành viên

5. Đ/c Nguyễn Bá Võ

- UV BCH Đoàn trường

Thành viên

6. Đ/c Phạm Văn Nghĩa

- Phó BT Chi đoàn K.ĐĐL

Thành viên

6. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc

- BT Chi đoàn K.ĐTTH

Thành viên

- Các đồng chí là ủy viên ban chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, Chi đoàn giảng viên các Khoa, Chi đoàn lớp là thành viên.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 05/2018

:

- Xây dựng Kế hoạch xin ý kiến Đảng ủy – Ban Giám hiệu

- Từ 21/05/2018 – 22/06/2018

:

- Triển khai Kế hoạch đến từng chi Đoàn, HSSV; Nhận danh sách đăng ký; Chuẩn bị các điều kiện cho chiến dịch

- Từ 22/06/2018 – 25/06/2018

:

- Tổng hợp danh sách, tuyển chọn chiến sĩ tham gia chiến dịch tình nguyện MHX 2018

- Từ 09/07/2018 – 15/07/2018

:

- Tập huấn các chiến sĩ

- Ngày 15/07/2018

:

- Tổ chức lễ ra quân – Đưa quân về địa phương

- Từ 16/07/2018 – 04/08/2018

:

- Thực hiện chiến dịch tình nguyện MHX

- Ngày 05/08/2018

:

- Kết thúc chiến dịch – Đưa quân trở lại trường, tham dự Ngày hội những người tình nguyện lần 11 – 13/8/2018 và tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2018.

Tháng 08/2018

:

- Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm.

 

GIÁM HIỆU, Duyệt

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

Lê Hiếu Để

 

Nơi nhận:

- Hội SV TP, Thành Đoàn: Ban TNTH, Văn phòng;

- Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn phối hợp tổ chức chiến dịch;

- BCH CD TN MHX 2018 cấp thành;

- Đảng ủy, BGH nhà trường;

- Phòng CTCT-HSSV, Phòng TCHC, Phòng QTĐS;

- BTV Đoàn trường, BCH HSV trường ;

- BCH CD TN MHX 2018 cấp trường;

- Các chi đoàn, chi hội sinh viên;

- Lưu VP.