Liên chi đoàn, Hội Khoa Cơ khí_Kế hoạch tổ chức Hội thao năm học 2019 - 2020

- Tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu đạt tiêu chí thể lực tốt trong danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. - Đẩy mạnh các hoạt động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi cho toàn thể học sinh sinh viên, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phát huy tài năng của học sinh sinh viên.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Lien-chi-doan,-Hoi-Khoa-Co-khi_Ke-hoach-to-chuc-Hoi-thao-nam-hoc-2019---2020.pdf 652.138 KB