Thông báo Chương trình học bổng “Lawrence S.Ting” – Năm 2020

Nhằm hỗ trợ các sinh viên của trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có tinh thần phục vụ cộng đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tổ chức Chương trình học bổng “Lawrence ST.Sting” – Năm 2020 dành cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Tbhb1.PNG

Tbhb2.PNG

 

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thông báo học bổng Lawrence S.Ting - Năm 2020.pdf 1085.037 KB
2 Đơn xin học bổng_Tiếng Việt.pdf 194.953 KB
3 Đơn xin học bổng_Tiếng Anh.pdf 120.324 KB