Thông báo chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” - đợt 1 năm 2020

Nhằm tạo thêm điều kiện học tập và phát triển cho sinh viên khuyết tật, đồng thời giúp các em ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng kết hợp với Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” - đợt 1 năm 2020, nội dung cụ thể như sau: 

TBHB01.jpg

TBHB02.jpg