Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh_Việt Nam - Hành trình của tôi năm 2019 Chủ đề_Thanh xuân tươi đẹp

Chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020) Tạo sân chơi giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng về những nét đặc trưng văn hóa các dân tộc, con người, sự hùng vĩ và tươi đẹp của Việt Nam.

Thời gian dự thi:

- Thời gian nhận bài dự thi: Đến 16g00, ngày 13/02/2020 (thứ năm).

- Thời gian bình chọn: Từ lúc 17g00, ngày 17/02/2020 đến 23g00, ngày 29/02/2020 trên Fanpage Nhà Văn hoá Sinh viên TP. Hồ Chí Minh (https://www.facebook.com/nvhsvtphcm/)

- Thời gian công bố và trao giải: Tháng 3/2020.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 THE-LE.pdf 1728.317 KB
2 KE-HOACH.pdf 1210.058 KB