THÔNG BÁO Triển khai và tiếp nhận hồ sơ xét học bổng của Ban Liên lạc Cựu HSSV, Công ty, Doanh nghiệp, Nhà bảo trợ năm 2020

Nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên, khích lệ những Học sinh, sinh viên (HSSV) của Trường có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện; Hồ sơ học bổng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của các Đơn vị tài trợ, nay Đoàn trường thông báo triển khai hồ sơ dự xét học bổng của HSSV trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Cao-Thang_Thong-bao-hoc-bong-nam-2020.pdf 323.551 KB
2 Cao-Thang_Thong-bao-hoc-bong-nam-2020---Mau-don-de-nghi.pdf 234.912 KB