Đoàn Thanh Niên

Nhằm hỗ trợ các sinh viên của trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có tinh thần phục vụ cộng đồng. Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý (tiền thân là quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting) tổ chức Chương trình học bổng “Đinh Thiện Lý” – Năm 2022 dành cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, cụ thể như sau:
  • TB 29 - V/v Triển khai và tiếp nhận hồ sơ xét học bổng của Ban Liên lạc Cựu HSSV năm 2022
  • TB 30 - Tuyển Tình nguyện viên hỗ trợ tổ chức Hội thi
  • TB 28 - Thực hiện Tổng kết, triển khai công tác khen thưởng Tháng Thanh niên, năm 2022
  • TB 25 - V/v Tổ chức chương trình về nguồn, năm 2022
  • Hội Sinh Viên